AUCTOR 5,00/2025
Auctor Finance, s.r.o.


Emitent Názov dlhopisu
AUCTOR 5,00/2025
Popis dlhopisu
Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym zákazníkom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných a skúsených investorov, ktorí sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
5,00 % 24.11.2025 EUR 1 000 80 000 000
ISIN
SK4000018149
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana či rast vložených prostriedkov. Rizikovosť produktu vyjadrená ukazovateľom SRI zodpovedá stupňu 4. Odporúčaný investičný horizont zodpovedá splatnosti dlhopisu, tj. do 5-tich rokov. V negatívnom cieľovom trhu investičného nástroja sa nachádzajú investori, ktorí nie sú schopní niesť žiadnu stratu vložených prostriedkov
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky.
Výplata kupónu
Polročne
Emitent Sídlo Rating
Auctor Finance, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Eminent nemá udelený rating.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2022 0 93 738
2021 0 257 736
2020 0 -424 750
2019 0 0
2018 0 -170
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.