Dlhopisy JTEF VI 2025
J&T ENERGY FINANCING EUR VI, a. s.


Emitent Názov dlhopisu
Dlhopisy JTEF VI 2025
Popis dlhopisu
Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym zákazníkom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných a skúsených investorov, ktorí sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov. Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana či rast vložených prostriedkov. 
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
5,20 % 10.11.2025 EUR 100 000 70 000 000
ISIN Kde je dlhopis kótovaný
SK4120015181 BCPB
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Čistý výťažok emisie dlhopisov bude použitý na poskytnutie úročenej pôžičky akcionárovi
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky.
Výplata kupónu
Bezkupónový dlhopis.
Emitent Sídlo Rating
J&T ENERGY FINANCING EUR VI, a. s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava Eminent nemá udelený rating.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2022 0 18 062
2021 0 14 592
2020 0 12 879
2019 0 15 477
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.