JTEF XII 6,00/2026
J&T ENERGY FINANCING EUR XII


Emitent Názov dlhopisu
JTEF XII 6,00/2026
Popis dlhopisu
Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym zákazníkom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných a skúsených investorov, ktorí sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
6,00 % 25.5.2026 EUR 1 000 50 000 000
ISIN
SK4000022042
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana či rast vložených prostriedkov. Rizikovosť produktu vyjadrená ukazovateľom SRI zodpovedá stupňu 4. Odporúčaný investičný horizont zodpovedá splatnosti dlhopisu, tj. do 5-tich rokov. V negatívnom cieľovom trhu investičného nástroja sa nachádzajú investori, ktorí nie sú schopní niesť žiadnu stratu vložených prostriedkov
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky.
Výplata kupónu
Polročne.
Emitent Sídlo
J&T ENERGY FINANCING EUR XII Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2023 0 21 229
2022 -28 434 0
2021 0 -21 425
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.