JTEF XIII 6,00/2028
J&T ENERGY FINANCING EUR XIII, a. s.


Emitent Názov dlhopisu
JTEF XIII 6,00/2028
Popis dlhopisu
Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym zákazníkom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných a skúsených investorov, ktorí sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
6,00 % 8.3.2028 EUR 1 000 30 000 000
ISIN
SK4000022497
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana či rast vložených prostriedkov. Rizikovosť produktu vyjadrená ukazovateľom SRI zodpovedá stupňu 4. Odporúčaný investičný horizont zodpovedá splatnosti dlhopisu, tj. do 5-tich rokov. V negatívnom cieľovom trhu investičného nástroja sa nachádzajú investori, ktorí nie sú schopní niesť žiadnu stratu vložených prostriedkov
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky
Výplata kupónu
Polročne
Emitent Sídlo
J&T ENERGY FINANCING EUR XIII, a. s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2022 0 -12 879
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.