JTREF2 6,50/2028
JTRE financing 2, s.r.o.


Emitent Názov dlhopisu
JTREF2 6,50/2028
Popis dlhopisu
Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym zákazníkom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných a skúsených investorov, ktorí sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
6,50 % 22.6.2028 EUR 1 000 47 000 000
ISIN
SK4000023206
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana, rast alebo kombinácia ochrana a rast vložených prostriedkov. Rizikovosť produktu vyjadrená ukazovateľom SRI zodpovedá stupňu 4. Odporúčaný investičný horizont zodpovedá splatnosti dlhopisu, tj. do 5 rokov. V negatívnom cieľovom trhu investičného nástroja sa nachádzajú investori, ktorí nie sú schopní niesť žiadnu stratu vložených prostriedkov, prípadne tí ktorí sú podľa svojho investičného profilu úplne bez skúseností.
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky.
Výplata kupónu
Ročne.
Emitent Sídlo
JTRE financing 2, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2022 0 -303 680
2021 0 -77 021
2020 0 -21 409
2019 0 35 202
2018 0 -1 090 934
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.