Dlhopis JTFG XII 3,75/2025
J&T Global Finance XII, s.r.o.


Emitent Názov dlhopisu
Dlhopis JTFG XII 3,75/2025
Popis dlhopisu

J&T Global Finance XII, s.r.o. (Emitent) je súčasťou bankového holdingu J&T FINANCE GROUP SE (JTFG SE; Skupina), ktorého hlavné aktivity zastrešujú J&T BANKA, Poštová banka a ich dcérske spoločnosti. Emitent bol založený s cieľom vydať dlhopisy a je plne ovládaný JTFG SE, ktorá je zároveň v úlohe Ručiteľa emisie a má nasledujúcu vlastnícku štruktúru: 45,05 % vlastnený Jozefom Tkáčom, 45,05 % Ivanom Jakabovič a 9,9 % Skupinou CITIC.

Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
0,00 % 30.7.2025 EUR 100 000 25 000 000
ISIN Kde je dlhopis kótovaný
SK4000019386 BCPB
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Účelom použitia prostriedkov získaných vydaním Dlhopisov je poskytnutie financovania spoločnostiam v skupine JTFG SE.
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky
Výplata kupónu
Polročne,  30. 7. a 30. 1.
Emitent Sídlo Rating
J&T Global Finance XII, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Eminent nemá udelený rating.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
0 0
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.