JTEF XI 4,25/2027
J&T ENERGY FINANCING EUR XI, a.s.


Emitent Názov dlhopisu
JTEF XI 4,25/2027
Popis dlhopisu
Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym zákazníkom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných a skúsených investorov, ktorí sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
4,25 % 18.2.2027 EUR 100 000 100 000 000
ISIN
SK4000020293
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana či rast vložených prostriedkov. Rizikovosť produktu vyjadrená ukazovateľom SRI zodpovedá stupňu 4. Odporúčaný investičný horizont zodpovedá splatnosti dlhopisu, tj. do 5-tich rokov. V negatívnom cieľovom trhu investičného nástroja sa nachádzajú investori, ktorí nie sú schopní niesť žiadnu stratu vložených prostriedkov.
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky.
Výplata kupónu
Polročne vždy k 18.2. a k 18. 8.
Emitent Sídlo
J&T ENERGY FINANCING EUR XI, a.s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2022 0 39 613
2021 0 -8 609
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.