Dr. Max Public I/2021
Dr. Max Funding, s. r. o.


Emitent Názov dlhopisu
Dr. Max Public I/2021
Popis dlhopisu
Emitent sa zaväzuje splatiť majiteľovi dlhopisu menovitú hodnotu dlhopisu a vyplácať výnos dlhopisu spôsobom a v termínoch stanovených emisnými podmienkami.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
4,05 % 27.09.2025 EUR 1 000 10 000 000
ISIN Minimálna výška investície
SK4000019584 3000
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Účelom použitia finančných prostriedkov získaných vydaním Dlhopisov po zaplatení všetkých odmien, nákladov a výdavkov v súvislosti s emisiou je primárne financovanie spoločností v Skupine Dr. Max a to prostredníctvom úveru spoločnosti Glebi, ktorá je ručiteľom emisie, a ďalej poskytnutého úveru spoločnostiam tvoriacim Skupinu Dr. Max, podľa aktuálnych potrieb Skupiny Dr. Max.
Kde sa dá kúpiť
Privatbanka, a.s.
Výplata kupónu
K 27.09.2022, 27.03.2023, 27.09.2023, 27.03.2024, 27.09.2024 a 27.03.2025.
Emitent Sídlo Rating
Dr. Max Funding, s. r. o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava EMITENTOVI NEBOL UDELENÝ RATING
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2022 0 101 094
2021 0 670 445
2020 0 728 862
2019 0 425 610
2018 0 295 687
2017 0 211 550
2016 0 36 578
2015 0 40 441
2014 0 -26 411
2013 0 1 318
Ručiteľ Rating
GLEBI HOLDINGS PLC Ručiteľ nemá udelený rating.
Finstat (Ručiteľ)
Stiahnuť tu
Hodnotenie ručiteľa Tržby (EUR) Zisk (EUR)