JREF IV 2028
JTRE Financing 4, s.r.o.


Emitent Názov dlhopisu
JREF IV 2028
Popis dlhopisu
Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym zákazníkom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných a skúsených investorov, ktorí sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
6,50 % 30.6.2028 EUR 1 000 35 000 000
ISIN
SK4000022141
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana či rast vložených prostriedkov. Rizikovosť produktu vyjadrená ukazovateľom SRI zodpovedá stupňu 4. Odporúčaný investičný horizont zodpovedá splatnosti dlhopisu, tj. do 6 rokov. V negatívnom cieľovom trhu investičného nástroja sa nachádzajú investori, ktorí nie sú schopní niesť žiadnu stratu vložených prostriedkov..
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky
Výplata kupónu
Bez kupónu.
Emitent Sídlo
JTRE Financing 4, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.