Penta Public I/2019
Penta Funding Public, s.r.o.


Emitent Názov dlhopisu
Penta Public I/2019
Popis dlhopisu

Za splatenie dlhopisov ručí len emitent. Emitent je priamo závislý od spoločnosti Penta Cyprus, ktorá je jeho jediným spoločníkom. Nepriamo je emitent závislý od spoločnosti Penta Jersey, ktorá je jeho nepriamym 99,9995% akcionárom a hlavnou holdingovou spoločnosťou celej Skupiny.

Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
5,10 % 04.02.2026 EUR 1 000 15 000 000
ISIN Minimálna výška investície
SK4120014887 3000
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov

Zabezpečovanie externého financovania aktivít skupiny. Poskytovanie úverov a pôžičiek spoločnostiam v skupine.

Kde sa dá kúpiť

Privatbanka, a.s.

Výplata kupónu

K 04.02.2020, 04.08.2020, 04.02.2021, 04.08.2021, 04.02.2022 ,04.08.2022, 04.02.2023, 04.08.2023, 04.02.2024, 04.08.2024, 04.02.2025 a 04.08.2025.

.

Emitent Sídlo Rating
Penta Funding Public, s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 25 851 01 Bratislava Emitentovi nebol udelený rating, ani sa neočakáva, že pre účely tejto emisie bude rating udelený.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2022 0 494 895
2021 0 296 786
2020 0 1 403 292
2019 0 2
2018 0 2 028 716
2017 0 1 470 816
2016 0 755 160
2015 0 77 424
2014 0 204 779
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.