Penta Real Estate Public CZK I/2023
Penta RE Funding II, s.r.o.


Emitent Názov dlhopisu
Penta Real Estate Public CZK I/2023
Popis dlhopisu
Za splatenie dlhopisov ručí len emitent. Emitent je priamo závislý od spoločnosti Penta Cyprus, ktorá je jeho jediným spoločníkom. Nepriamo je emitent závislý od spoločnosti Penta Jersey, ktorá je jeho nepriamym 99,9995% akcionárom a hlavnou holdingovou spoločnosťou celej Skupiny.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
8,25 % 28.03.2026 CZK 50 000 150 000 000
ISIN Minimálna výška investície
SK4000022661 500000
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Zabezpečovanie externého financovania aktivít skupiny. Poskytovanie úverov a pôžičiek spoločnostiam v skupine.
Kde sa dá kúpiť
Privatbanka, a.s.
Výplata kupónu
K 28.06.2023, 28.09.2023, 28.12.2023, 28.03.2024, 28.09.2024, 28.03.2025, 28.09.2025 a 28.03.2026 .
Emitent Sídlo Rating
Penta RE Funding II, s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika EMINENT NEMÁ UDELENÝ RATING.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (CZK) Zisk (CZK)
2022 0 259 709
2021 0 729 892
2020 0 1 403 292
2019 0 2 180 722
2018 0 2 028 716
2017 0 1 470 816
2016 0 755 160
2015 0 77 424
2014 0 -511 994
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.