RPF I 2026
Retail Property Finance I, s.r.o


Emitent Názov dlhopisu
RPF I 2026
Popis dlhopisu
Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym zákazníkom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných a skúsených investorov, ktorí sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
6,50 % 27.5.2026 EUR 100 000 25 000 000
ISIN
SK4000015301
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana či rast vložených prostriedkov. Rizikovosť produktu vyjadrená ukazovateľom SRI zodpovedá stupňu 4. Odporúčaný investičný horizont zodpovedá splatnosti dlhopisu, tj. do 5 rokov. V negatívnom cieľovom trhu investičného nástroja sa nachádzajú investori, ktorí nie sú schopní niesť žiadnu stratu vložených prostriedkov.
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky.
Výplata kupónu
Bez kupónu.
Emitent Sídlo Rating
Retail Property Finance I, s.r.o Pribinova 10 811 09 Bratislava Pribinova 10 811 09 Bratislava
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2022 0 9 677
2021 0 9 160
2020 0 18 584
2019 0 -103 215
0 0
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.