Alpha Quest 5,00/2025
Alpha Quest Funds SICAV p.l.c


Emitent Názov dlhopisu
Alpha Quest 5,00/2025
Popis dlhopisu
Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. (Emitent) je alternatívny investičný fond so sídlom v Maltskej republike. Emitent vytvára podfond Aplha Quest Balanced Fund (Podfond). Emitent vydáva dlhopisy výhradne na účet Podfondu. 
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
5,00 % 15.12.2025 EUR 1 000 40 000 000
ISIN Kde je dlhopis kótovaný
SK4000018206 BCPB
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Investičným cieľom Podfondu je dosiahnuť zhodnotenie kapitálu, a to najmä investíciami do reštitučných kupónov (ďalej len „Kupóny“). Kupóny predstavujú nástroj odškodnenia osôb, ktorým bol v Rumunsku v období komunistického režimu protiprávne zabavený nehnuteľný majetok a tento nehnuteľný majetok im nie je možné vrátiť. K
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky
Výplata kupónu
Ročne, vždy k 15. 12.
Emitent Sídlo Rating
Alpha Quest Funds SICAV p.l.c Level 1, Blue Farbour Business Centre, Ta Xbiex Seafront, Ta Xbiex XBX 1027, Malta Emitent nemá udelený rating.
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.