PROXPER 8 / 2026
PROXENTA Fundraising s.r.o.


Emitent Názov dlhopisu
PROXPER 8 / 2026
Popis dlhopisu
Dlhopisy budú úročené pevnou úrokovou sadzbou 8,00 % p.a. Úrokový výnos bude narastať od prvého dňa každého Úrokového obdobia do posledného dňa, ktorý sa do takého Úrokového obdobia zahŕňa, pri úrokovej sadzbe stanovenej vyššie.
Emitent môže kedykoľvek písomným oznámením Majiteľom určit‘, že všetky Dlhopisy sa stávajú predčasne splatné.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
8,00 % 31.05.2026 EUR 1 000 5 000 000
ISIN Minimálna výška investície
SK4000022422 1000
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Finančné prostriedky investované dlhopisov budú použité na rozvoj portfólia investičnej skupiny Proxenta.
Kde sa dá kúpiť
PROXENTA
Výplata kupónu
Prvá výplata úrokových výnosov bude a postup vyplácania vykonaná 31. mája 2025 a posledná výplata bude uskutočnená v Deň splatnosti emisie.
Emitent Sídlo
PROXENTA Fundraising s.r.o. Mýtna 50 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2023 0 154 998
2022 0 -290 723
2021 0 -188 468
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.