Penta Public VIII/2019
Penta Funding Public II, s.r.o.


Emitent Názov dlhopisu
Penta Public VIII/2019
Popis dlhopisu

Za splatenie dlhopisov ručí len emitent. Emitent je priamo závislý od spoločnosti Penta Cyprus, ktorá je jeho jediným spoločníkom. Nepriamo je emitent závislý od spoločnosti Penta Jersey, ktorá je jeho nepriamym 99,9995% akcionárom a hlavnou holdingovou spoločnosťou celej Skupiny.

Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
5,10 % 27.06.2026 EUR 1 000 5 000 000
ISIN Minimálna výška investície
SK4000015392 3000 €
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov

Zabezpečovanie externého financovania aktivít skupiny. Poskytovanie úverov a pôžičiek spoločnostiam v skupine.

Kde sa dá kúpiť

Privatbanka, a.s.

Výplata kupónu

K 27.09.2019, 27.12.2019, 27.03.2020, 27.06.2020, 27.12.2020, 27.06.2021, 27.12.2021, 27.06.2022, 27.12.2022, 27.06.2023, 27.12.2023, 27.06.2024, 27.12.2024, 27.06.2025, 27.12.2025 a 27.12.2026.

Emitent Sídlo Rating
Penta Funding Public II, s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 25 851 01 Bratislava Emitentovi nebol udelený rating, ani sa neočakáva, že pre účely tejto emisie bude rating udelený.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2021 0 626 810
2020 0 575 103
2019 0 228 364
2018 0 -94 167
2017 0 -1 422
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.