JTSEC VAR/2028
JTSEC Financing I a. s.


Emitent Názov dlhopisu
JTSEC VAR/2028
Popis dlhopisu
Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym zákazníkom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných a skúsených investorov, ktorí sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
6,98 % 30.5.2028 EUR 1 000 30 000 000
ISIN
SK4000022950
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana či rast vložených prostriedkov. Rizikovosť produktu vyjadrená ukazovateľom SRI zodpovedá stupňu 4. Odporúčaný investičný horizont zodpovedá splatnosti dlhopisu, tj. 5 rokov. V negatívnom cieľovom trhu investičného nástroja sa nachádzajú investori, ktorí nie sú schopní niesť žiadnu stratu vložených pro
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky.
Výplata kupónu
Polročne.
Emitent Sídlo
JTSEC Financing I a. s. Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.