KLINGERKA II.2028
JTRE Financing 4, s.r.o.


Emitent Názov dlhopisu
KLINGERKA II.2028
Popis dlhopisu
Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym zákazníkom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných a skúsených investorov, ktorí sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
6,80 % 27.10.2028 EUR 1 000 25 000 000
ISIN
SK4000022760
Infolist
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana či rast vložených prostriedkov. Rizikovosť produktu vyjadrená ukazovateľom SRI zodpovedá stupňu 4. Odporúčaný investičný horizont zodpovedá splatnosti dlhopisu, tj. 5 rokov. V negatívnom cieľovom trhu investičného nástroja sa nachádzajú investori, ktorí nie sú schopní niesť žiadnu stratu vložených prostriedkov, prípadne tí ktorí sú podľa svojho investičného profilu úplne bez skúseností.
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky.
Výplata kupónu
Bez kupónu.
Emitent Sídlo
JTRE Financing 4, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.