DLHOPISY RPF I 2026
Retail Property Finance I, s.r.o.


Emitent Názov dlhopisu
DLHOPISY RPF I 2026
Popis dlhopisu
Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym zákazníkom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných a skúsených investorov, ktorí sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
6,50 % 27.5.2026 EUR 100 000 25 000 000
Kde je dlhopis kótovaný
BCPB
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Účelom použitia čistej sumy výnosov získanej vydaním Dlhopisov je poskytovanie peňažných prostriedkov spoločnostiam v Skupine prostredníctvom pôžičiek / úverov
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky
Výplata kupónu
Bezkupónový dlhopis.
Emitent Sídlo Rating
Retail Property Finance I, s.r.o. Pribinova 10 811 09 Bratislava Eminent nemá udelený rating.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2023 0 0
2021 0 9 160
2020 0 18 584
2019 0 -103 215
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.