JOJ MEDIA HOUSE 2026
JOJ Media House, a.s.


Emitent Názov dlhopisu
JOJ MEDIA HOUSE 2026
Popis dlhopisu
Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym zákazníkom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných a skúsených investorov, ktorí sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
5,25 % 7.12.2026 EUR 1 000 35 000 000
ISIN
SK4000019972
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana či rast vložených prostriedkov. Rizikovosť produktu vyjadrená ukazovateľom SRI zodpovedá stupňu 4. Odporúčaný investičný horizont zodpovedá splatnosti dlhopisu, tj. do 5 rokov. V negatívnom cieľovom trhu investičného nástroja sa nachádzajú investori, ktorí nie sú schopní niesť žiadnu stratu vložených prostriedkov.
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky.
Výplata kupónu
Bez kupónu.
Emitent Sídlo Rating
JOJ Media House, a.s. Brečtanová 1 831 01 Bratislava Emitentovi nebol udelený rating ani sa neočakáva, že pre účely emisie bude rating udelený.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2022 0 -3 379 165
2021 0 -7 156 182
2020 0 -1 191 088
2019 0 -1
2017 0 -421 265
2016 10 000 -879 533
2015 100 000 19 213
2014 0 -105 851
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.