Form Development 6,50/2029
Form Development SK s. r. o.


Emitent Názov dlhopisu
Form Development 6,50/2029
Popis dlhopisu
Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym zákazníkom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných a skúsených investorov, ktorí sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
6,50 % 20.4.2029 RUR 1 000 30 000 000
ISIN
SK4000022703
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana, rast alebo kombinácia ochrana a rast vložených prostriedkov. Rizikovosť produktu vyjadrená ukazovateľom SRI zodpovedá stupňu 4. Odporúčaný investičný horizont zodpovedá splatnosti dlhopisu, tj. do 6 rokov. V negatívnom cieľovom trhu investičného nástroja sa nachádzajú investori, ktorí nie sú schopní niesť žiadnu stratu vložených prostriedkov, prípadne tí ktorí sú podľa svojho investičného profilu úplne bez skúseností.
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky.
Výplata kupónu
Polročne.
Emitent Sídlo
Form Development SK s. r. o. Laurinská 18 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (RUR) Zisk (RUR)
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.