JTREF 2025
JTRE Financing, s.r.o.


Emitent Názov dlhopisu
JTREF 2025
Popis dlhopisu
Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym zákazníkom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných a skúsených investorov, ktorí sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
5,00 % 31.10.2025 EUR 1 000 60 000 000
ISIN
SK4120014416
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana či rast vložených prostriedkov. Rizikovosť produktu vyjadrená ukazovateľom SRI zodpovedá stupňu 4. Odporúčaný investičný horizont zodpovedá splatnosti dlhopisu, tj. do 5 rokov. V negatívnom cieľovom trhu investičného nástroja sa nachádzajú investori, ktorí nie sú schopní niesť žiadnu stratu vložených prostriedkov.
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky.
Výplata kupónu
Bez kupónu.
Emitent Sídlo
JTRE Financing, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2022 0 188 745
2021 0 414 365
2020 0 458 148
2019 0 -24 693
2018 0 -1 217 793
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.