VÚB Účet pre študentov VÚB


Možnosť vyskladať si balík podľa vlastných predstáv, pričom zloženie je možné meniť podľa potrieb.

Ak majiteľ účtu má 18 rokov, môže požiadať o zriadenie povoleného prečerpania k účtu.Ak máte od 15 do 20 rokov, študentský účet máte automaticky zadarmo. Všetky výhody študentského účtu si potom môžete užívať dokonca až do tridsiatky! Stačí, ak si účet založíte pred 27. rokom. 

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre študentov 3 € Áno, cez službu Nonstop banking mesačne zdarma, sumárny ročný výpis z účtu poštou (1-krát ročne k ultimu roka v rámci SR) alebo osobne v pobočke banky 1-krát mesačne zdarma.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA:

AKCIA: Účet pre zelenší svet s odmenou až do 60 eur. Kampaň je platná od 01. 05. 2024 do 31. 7. 2024.

 • 30 eur netto za zriadenie Účtu,
 • 30 eur netto za zaúčtované platby u obchodníka v sumárnej výške minimálne 100 eur vykonané debetnou platobnou kartou, ktorá bude vydaná k Účtu .

Účet pre zelenší svet predstavuje VÚB Účet, alebo VÚB Účet pre študentov, alebo VÚB Účet pre mladých zriadený online, prostredníctvom služby Nonstop Banking, alebo prostredníctvom pobočky.  Pri zriadení Účtu musí byť zmluva o
bežnom účte podpísaná elektronicky.

Podmienky získania Benefitu:
 • klient si v období od 01.05.2024 do 31.07.2024 vo VÚB, a.s. zriadi Účet online prostredníctvom služby Nonstop Banking alebo prostredníctvom pobočky VÚB, a.s., pričom zmluvu o bežnom účte klient podpíše elektronicky,
 • požiada o vydanie Karty bez plastu k Účtu,
 • ku dňu 30.04.2024 nie je majiteľom iného Účtu,
 • nepožiadal o zrušenie akéhokoľvek Účtu v období 180 kalendárnych dní pred dňom zriadenia Účtu,
 • zriadi si Sporiaci účet k Účtu, na ktorý bude v lehote najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci zriadenia Účtu pripísaný vklad vo výške minimálne 50 eur, a zároveň zostatok na tomto Sporiacom účte bude k poslednému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol Účet zriadený v minimálnej výške 50 eur.

 

Účet je pre študenta vo veku od 15 do 30 rokov.

Predložiť dva doklady totožnosti (občiansky preukaz a cestovný pas alebo rodný list) vložiť minimálny vklad vo výške 3 €.

Do 20 rokov je vedeniu účtu bezplatné, od 20 do 30 rokov je potrebné predložiť potvrdenie o návšteve školy.

Ak študent nepredloží v septembri potvrdenie o návšteve školy, banka automaticky účet preklopí na účet pre mladých.

Zloženie balíka

Klient má možnosť vybrať si jedenásť služieb z tejto ponuky:

 • debetná platobná karta Mastercard Dobrý Anjel,
 • debetná platobná karta Karta pre mladých

Maximálny počet debetných platobných kariet daného typu vydaných v rámci konta je 2 ks, pričom jeden držiteľ karty môže vlastniť z daného typu karty len 1 ks. Maximálny počet všetkých debetných platobných kariet vydaných na všetkých držiteľov v rámci konta je 5 ks 

 • jednorazové online prevody,
 • vedenie sporiacich účtov v € (max. 5 ks Sporiacich účtov alebo max. 4 ks Sporiace účty a 1 ks Sporiaci účet k hypotéke) a zasielanie výpisov z týchto účtov,
 • vedenie kartového účtu pre kreditnú kartu Flexikarta,
 • prvé 4 poplatky za výber v hotovosti z bankomatu VÚB, a.s., prvých 6 poplatkov za platbu platobnou kartou u obchodníka,
 • prvých 6 poplatkov za platbu cez trvalý príkaz,
 • automatický prevod alebo SEPA inkaso,
 • zasielanie SMS správ,
 • VISA Inspire mobil platby,VISAInspireWave2Pay.

Okrem toho si klient môže vybrať jednu službu z tejto ponuky:

 • debetná platobná karta VISA Inspire GOLD (maximálny počet platobných kariet vydaných na jedného držiteľa karty v rámci konta sú 2karty),
 • vedenie kartového účtu pre revolvingovú kreditnú kartu MasterCardStandard,
 • vedenie kartového účtu pre revolvingovú kreditnú kartu Blue od American Express,
 • neobmedzený počet poplatkov za platbu kartou u obchodníka,
 • platbu cez trvalý príkaz,
 • automatický prevod alebo SEPA inkaso,
 • výber hotovosti z bankomatu VÚB, a. s,
 • pobočkové operácie (vklady a výbery, zadania, zrušenia , zmeny trvalého príkazu a inkás)
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene 4 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
6 Visa Inspire Áno, SMS upozornenia o pohyboch na účte Áno, Internet banking a Mobil banking
Mesačný poplatok za balík
0 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 10,00 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
6,00 € 10,00 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0,25 € 0,30 € 1,20 € 1,20 €
Povolené prečerpanie na účte - popis
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje