Účet pre študentov od 15 do 18 rokov Fio banka


Účet pre dieťa od jeho narodenia do 15 rokov môže založiť jeho zákonný zástupca na ktorejkoľvek našej pobočke. Stačí doložiť dokladom totožnosti a rodným listom dieťaťa. Všetky úkony s účtom vrátane posielania platieb realizuje iba zákonný zástupca (zriadenie, zrušenie účtu, podanie pokynov), a to osobne na pobočke (max. 200 € mesačne) alebo v Internetbankingu (max. 550 € mesačne).
Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre študentov 0 Bezplatné elektronické výpisy a spoplatnené výpisy zasielané poštou.
Pokiaľ dieťa dovŕšilo 15 rokov a má už účet vo Fio banke, je potrebné v pobočke banky podpísať dodatok k zmluve, aby dieťa mohlo aktívne využívať Internetbanking.

Po dovŕšení 18 rokov majiteľ účtu získava automaticky plný prístup ku svojmu účtu a k ďalším službám, ktoré sú v ponuke Internetbankingu a Smartbankingu. Vedenie účtu ostáva naďalej bez poplatkov.
Zloženie balíka
Všetky odchádzajúce a prichádzajúce tuzemské platby v EUR zadarmo.
Používanie Internetbankingu a Smartbankingu zadarmo.

Neobmedzené výbery zadarmo z ľubovoľného bankomatu po celom svete s kartou Visa
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Visa Zasielanie SMS notifikácií je spoplatnené, e-mailové notifikácie sú bezplatné. Internet banking a Mobil banking.
Mesačný poplatok za balík
0 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 0 € 0 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
Vklad hotovosti v EUR v pokladni banky vykonaný oprávnenou osobou bez poplatku. Vklad hotovosti v EUR v pokladni banky vykonaný treťou osobou 3 € na ťarchu vkladajúceho. Výber hotovosti v EUR v pokladni banky nad 50 € bez poplatku, do 50 € poplatok 1 €.
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 0 € 0 €
Povolené prečerpanie na účte - popis
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje