Študentský účet Prima banka


Odmena za platby realizované platobnou kartou / mobilom prostredníctvom služieb Google Pay, Apple Pay, Xiaomi Pay, Garmin Pay bude 0,25% / 0,50% zo súčtu platieb.

Okladací účet - možnosť odkladať si peniaze bokom prostredníctvom Odkladacieho účtu, ktorý si môžete zriadiť k vášmu Osobnému alebo Študentskému účtu priamo v mobilnej aplikácii Peňaženka.

 

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre študentov 10 € Áno, 1 krát mesačne v rámci SR bezplatne alebo e-mailom.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA:  Zaplať mobilom a môžeš vyhrať 5 x 2 000 eur.
Platnosť kampane je od 1.10.2023 do 31.12.2023.
Do kampane sa môže zapojiť každý, kto spĺňa podmienky:

  • je alebo sa v čase trvania kampane stane majiteľom Študentského účtu v Prima banke,
  • na Študentskom účte vykoná aspoň v jednom kalendárnom mesiaci počas trvania kampane najmenej 10 platieb mobilným telefónom alebo hodinkami (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay) u obchodníkov na platobnom termináli alebo na internete – do vyhodnotenia budú zahrnuté výlučne platby vykonané a zároveň zaúčtované v rámci daného kalendárneho mesiaca,
  • nie je v omeškaní s plnením žiadnych zmluvných povinností voči banke.

 

Študentský účet je určený študentom vo veku od 15 do 26 rokov.

Na založenie Študentského účtu potrebuje klient občiansky preukaz a do veku 18 rokov aj prítomnosť zákonného zástupcu.

Študenti starší ako 18 rokov banke predložia potvrdenie o návšteve školy alebo ISIC kartu.

Zloženie balíka

Neobmedzený počet zriadení trvalých príkazov a inkás,

  • neobmedzený počet zmien a zrušení trvalých príkazov cez Internet banking,
  • SMS notikikácia pri použití karty.
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Debit Mastercard Push notifikácie ÁNO, Internet Banking, Internet Banking Smart
Mesačný poplatok za balík
0 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0 €
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 5,00 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
S poplatkom 2,00 €, vklad v hotovosti inou osobou ako je majiteľ účtu 5,00 €. S poplatkom 5,00 €. 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 3 € 3 €
Povolené prečerpanie na účte - popis
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje