Študentský účet Prima banka


Zostatok na účte do výšky 1000 € je úročený úrokovou sadzbou 1,0% ročne.

Pri objeme vkladu nad 1 000 € je úroková sadzba 0,00%.

Za každú platbu zrealizovanú platobnou kartou banka klientovi vráti 0,50% zo zaplatenej sumy.

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre študentov 10 € Áno, 1 krát mesačne v rámci SR bezplatne alebo e-mailom.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Zaplať mobilom a vyhraj 5 x 2.000 €.
Platnosť marketingovej kampane je od 01.04.2022 do 30.06.2022.

Do kampane sa môže zapojiť každý, kto spĺňa nasledovné podmienky:

  • je alebo sa v čase trvania kampane stane majiteľom Študentského účtu v Prima banke,
  • na Študentskom účte vykoná aspoň v jednom kalendárnom mesiaci počas trvania kampane najmenej 10 platieb mobilným telefónom alebo hodinkami (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay) u obchodníkov na platobnom termináli alebo na internete – do vyhodnotenia budú zahrnuté výlučne platby vykonané a zároveň zaúčtované v rámci daného kalendárneho mesiaca,
  • nie je v omeškaní s plnením žiadnych zmluvných povinností voči banke.


Odmena vo výške 0,50% zo súčtu platieb zaplatených mobilom prostredníctvom služieb Google Pay, Apple Pay, Xiaomi Pay a Garmin Pay, maximálne do výšky 1,90 € mesačne.

Študentský účet je určený študentom vo veku od 15 do 26 rokov.

Na založenie Študentského účtu potrebuje klient občiansky preukaz a do veku 18 rokov aj prítomnosť zákonného zástupcu.

Študenti starší ako 18 rokov banke predložia potvrdenie o návšteve školy alebo ISIC kartu.

Zloženie balíka

Neobmedzený počet zriadení trvalých príkazov a inkás,

  • neobmedzený počet zmien a zrušení trvalých príkazov cez Internet banking,
  • SMS notikikácia pri použití karty.
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Debit Mastercard Push notifikácie ÁNO, Internet Banking, Internet Banking Smart
Mesačný poplatok za balík
0 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0 €
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 4 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
S poplatkom 1,50 €, vklad v hotovosti inou osobou ako je majiteľ účtu 4 €. S poplatkom 4 €. 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 3 € 3 €
Povolené prečerpanie na účte - popis
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje