Študentský účet Prima banka


Odmena za platby realizované platbou mobilom prostredníctvom služieb Google Pay, Apple Pay, Xiaomi Pay, Garmin Pay bude 0,50% zo súčtu platieb.

Okladací účet - možnosť odkladať si peniaze bokom prostredníctvom Odkladacieho účtu, ktorý si môžete zriadiť k vášmu Osobnému alebo Študentskému účtu priamo v mobilnej aplikácii Peňaženka. K Študentskému účtu je možné zriadiť až tri Odkladacie účty.

 

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre študentov 10 € Áno, 1 krát mesačne v rámci SR bezplatne alebo e-mailom.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA:  Zaplať mobilom a môžeš vyhrať 5 x 2 000 eur.
Platnosť kampane je do 30.09.2024.
Do kampane sa môže zapojiť každý, kto spĺňa podmienky:

  • je alebo sa v čase trvania kampane stane majiteľom Študentského účtu v Prima banke,
  • na Študentskom účte vykoná aspoň v jednom kalendárnom mesiaci počas trvania kampane najmenej 10 platieb mobilným telefónom alebo hodinkami (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay) u obchodníkov na platobnom termináli alebo na internete – do vyhodnotenia budú zahrnuté výlučne platby vykonané a zároveň zaúčtované v rámci daného kalendárneho mesiaca,
  • Študentský účet nie je počas celého obdobia trvania kampane ani raz v nepovolenom debete a k poslednému dňu kampane nebude zrušený ani v procese rušenia,
  • účastník kampane nebude počas celého obdobia trvania kampane ani raz v omeškaní s plnením svojich zmluvných povinností voči organizátorovi, bude si riadne plniť všetky svoje bankové aj nebankové úverové záväzky a nebude voči nemu vedená žiadna exekúcia, nebude platobne neschopný, ani sa nebude domáhať oddĺženia.

 

Študentský účet je určený študentom vo veku od 15 do 26 rokov.

Na založenie Študentského účtu potrebuje klient občiansky preukaz a do veku 18 rokov aj prítomnosť zákonného zástupcu.

Študenti starší ako 18 rokov banke predložia potvrdenie o návšteve školy alebo ISIC kartu.

Zloženie balíka

Neobmedzený počet zriadení trvalých príkazov a inkás,

  • neobmedzený počet zmien a zrušení trvalých príkazov cez Internet banking,
  • SMS notikikácia pri použití karty.
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Debit Mastercard Push notifikácie ÁNO, Internet Banking, Internet Banking Smart
Mesačný poplatok za balík
0 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0 €
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 5,00 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
S poplatkom 2,00 €, vklad v hotovosti inou osobou ako je majiteľ účtu 5,00 €. S poplatkom 5,00 €. 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 3 € 3 €
Povolené prečerpanie na účte - popis
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje