Zverejnené: 09.09.2021

Kedy začať sporiť na dôchodok?


Article image Pri sporení na dôchodok platí, že čím skôr začnete, tým lepšie. Riešiť to treba okamžite od prvej výplaty, aby vám stačilo sporiť si čo najmenej a dosiahnuť čo najväčší výsledok. Sporenie na dôchodok by nemal odkladať nikto, naopak riešiť to súbežne napríklad popri splácaní hypotéky. Čím dlhšie investujeme, tým lepšie. Pri investovaní sa treba orientovať na dlhšie časové horizonty, ideálne viac ako 15 rokov.
 
Ak budete sporiť na dôchodok 50 eur mesačne po dobu 30 rokov a zvolíte si napríklad program pravidelného investovania s priemerným ročným výnosom 5%, na konci bude hodnota Vašej investície 40.935 eur. Tento výpočet ukazuje, aký dôležitý je pri investovaní a tvorbe dlhodobých aktív na dôchodok čas. Neoplatí sa  spoliehať na to, že začnete síce neskôr, ale vkladať budete o to vyššiu sumu. Peniaze už nebudú mať toľko času na zhodnotenie

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách