Príspevkové fondy

Všetky DDS spoločnosti v príspevkových fondoch
Názov fondu
Hodnota majetku
Podiel na trhu
NN - Vyvážený príspevkový fond
(629.20 mil.€)
25.832%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2030
(396.26 mil.€)
16.269%
STABILITA - Stabilita príspevkový fond
(319.89 mil.€)
13.133%
AXA - Príspevkový doplnkový dôchodkový fond
(239.29 mil.€)
9.824%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2040
(212.50 mil.€)
8.724%
NN - Konzervatívny príspevkový fond
(164.39 mil.€)
6.749%
NN - Rastový príspevkový fond
(127.61 mil.€)
5.239%
AXA - Globálny akciový dôchodkový fond
(110.83 mil.€)
4.550%
DDS Tatra banky - Comfort life 2020
(84.01 mil.€)
3.449%
DDS Tatra banky - Comfort life 2050
(64.53 mil.€)
2.649%
NN - Indexový príspevkový fond
(31.50 mil.€)
1.293%
STABILITA - Stabilita akciový príspevkový fond
(31.35 mil.€)
1.287%
AXA - Indexový globálny dôchodkový fond
(23.06 mil.€)
0.947%
STABILITA - Doplnkový dôchodkový fond Stabilita indexový príspevkový
(1.23 mil.€)
0.051%
DDS Tatra banky - Comfort life 2060
(0.07 mil.€)
0.003%
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Od vzniku fondu (p.a.)
Doplnkový dôchodkový fond Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. - - - - - - - 22.60% 38.56%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060, príspevkový d.d.f. - - - - - - - 0.62% 9.45%
Indexový globálny dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. - - - - - - 13.77% -2.76% 6%
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 1.22% 4.89% 2.13% 3.77% 9.16% -8.85% 18.12% -4.25% 4.06%
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 6.11% 9.47% 2.49% 6.72% 3.12% -4.79% 14.21% -2.76% 3.89%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. 4.05% 3.58% -6.53% 4.90% 9.77% -9.91% 11.09% -0.38% 2.81%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. - - -4.40% 4.66% 12.57% -11.64% 14.81% -0.57% 2.47%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 2.11% 4.75% -0.25% 3.28% 1.65% -3.13% 4.62% -0.21% 2.08%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 2.40% 7.64% -5.72% 1.03% 4.01% -7.74% 14.37% -4.24% 1.96%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -0.22% 4.27% -4.45% 2.75% 2.47% -5.73% 7.98% -0.76% 1.93%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.47% 3.19% 0.36% 3.06% 3.38% -3.47% 12.31% -1.44% 1.81%
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. - - - - - -14.49% 26.51% -3.80% 1.75%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. 2.14% 3.48% -3.62% 1.90% 5.50% -7.20% 6.80% -0.47% 1.36%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.98% 1.72% 0.43% 0.82% 0.39% -0.59% 1.52% 1.04% 1.01%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. - - -1.61% 0.97% 2.23% -2.77% 3.05% 0.57% 0.45%
* Rok 2020 ešte nie je ukončeený