Príspevkové fondy

Rozdelenie majetku v príspevkových fondoch
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Všetky DDS spoločnosti v príspevkových fondoch
Názov fondu
Hodnota majetku
Podiel na trhu
NN - Vyvážený príspevkový fond
(696.15 mil.€)
19.349%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2030
(427.61 mil.€)
11.885%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2040
(408.44 mil.€)
11.353%
STABILITA - Stabilita vyvážený príspevkový fond
(357.06 mil.€)
9.924%
NN - Indexový príspevkový fond
(307.27 mil.€)
8.540%
NN - Rastový príspevkový fond
(273.15 mil.€)
7.592%
UNIQA - Príspevkový doplnkový dôchodkový fond
(258.01 mil.€)
7.171%
DDS Tatra banky - Comfort life 2050
(210.27 mil.€)
5.844%
UNIQA - Globálny akciový dôchodkový fond
(173.17 mil.€)
4.813%
NN - Konzervatívny príspevkový fond
(151.11 mil.€)
4.200%
UNIQA - Indexový globálny dôchodkový fond
(120.08 mil.€)
3.338%
DDS Tatra banky - Comfort life 2020
(70.24 mil.€)
1.952%
STABILITA - Stabilita akciový príspevkový fond
(66.18 mil.€)
1.840%
DDS Tatra banky - Comfort life 2060
(55.51 mil.€)
1.543%
STABILITA - Stabilita indexový príspevkový
(22.81 mil.€)
0.634%
DDS Tatra banky - Stabilita konzervatívny príspevkový
(0.75 mil.€)
0.021%
Výkonnosti v príspevkových fondoch za jednotlivé obdobie (p.a.)
Fond Za osledný 1 mesiac Za osledných 6 mesiacov Za osledný 1 rok Za osledné 3 roky
NN - Vyvážený príspevkový fond 0.640% 10.460% 12.100% 0.480%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2030 0.700% 7.460% 8.100% 0.470%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2040 1.510% 14.400% 15.620% 3.230%
STABILITA - Stabilita vyvážený príspevkový fond 1.030% 8.260% 10.250% 0.880%
NN - Indexový príspevkový fond 1.670% 16.050% 21.720% 5.570%
NN - Rastový príspevkový fond 1.180% 15.060% 18.470% 3.620%
UNIQA - Príspevkový doplnkový dôchodkový fond 0.420% 5.640% 6.680% -0.140%
DDS Tatra banky - Comfort life 2050 2.110% 17.720% 19.390% 4.000%
UNIQA - Globálny akciový dôchodkový fond 0.740% 9.470% 12.050% 2.640%
NN - Konzervatívny príspevkový fond 0.070% 4.700% 5.700% -1.880%
UNIQA - Indexový globálny dôchodkový fond 0.850% 14.820% 18.640% 5.350%
DDS Tatra banky - Comfort life 2020 0.340% 5.120% 6.220% 0.530%
STABILITA - Stabilita akciový príspevkový fond 1.470% 12.990% 15.810% 4.430%
DDS Tatra banky - Comfort life 2060 1.920% 18.530% 19.910% 3.090%
STABILITA - Stabilita indexový príspevkový 1.240% 17.000% 22.050% 4.810%
DDS Tatra banky - Stabilita konzervatívny príspevkový 0.260% 3.870% 4.800% -