Príspevkové fondyHodnotenie
1x

Všetky DDS spoločnosti v príspevkových fondoch
Názov fondu
Hodnota majetku
Podiel na trhu
NN - Vyvážený príspevkový fond
(588.83 mil.€)
27.279%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2030
(372.91 mil.€)
17.276%
STABILITA - Stabilita príspevkový fond
(302.67 mil.€)
14.022%
AXA - Príspevkový doplnkový dôchodkový fond
(226.43 mil.€)
10.490%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2040
(173.85 mil.€)
8.054%
NN - Konzervatívny príspevkový fond
(149.59 mil.€)
6.930%
NN - Rastový príspevkový fond
(102.72 mil.€)
4.759%
AXA - Globálny akciový dôchodkový fond
(90.39 mil.€)
4.188%
DDS Tatra banky - Comfort life 2020
(78.10 mil.€)
3.618%
DDS Tatra banky - Comfort life 2050
(36.70 mil.€)
1.700%
STABILITA - Stabilita akciový príspevkový fond
(24.35 mil.€)
1.128%
NN - Indexový príspevkový fond
(7.71 mil.€)
0.357%
AXA - Indexový globálny dôchodkový fond
(4.25 mil.€)
0.197%
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový globálny dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. - - - - - - - 6.65% 15.4%
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 19.46% 1.22% 4.89% 2.13% 3.77% 9.16% -8.85% 13.65% 4.64%
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 4.32% 6.11% 9.47% 2.49% 6.72% 3.12% -4.79% 10.37% 4.34%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. 4.63% 4.05% 3.58% -6.53% 4.90% 9.77% -9.91% 7.40% 2.86%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 7.10% 2.40% 7.64% -5.72% 1.03% 4.01% -7.74% 11.11% 2.51%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 6.50% 2.11% 4.75% -0.25% 3.28% 1.65% -3.13% 4.25% 2.34%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. - - - -4.40% 4.66% 12.57% -11.64% 9.93% 2.31%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 11.20% -0.22% 4.27% -4.45% 2.75% 2.47% -5.73% 6.68% 2.14%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 7.49% 0.47% 3.19% 0.36% 3.06% 3.38% -3.47% 9.29% 1.91%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. 5.68% 2.14% 3.48% -3.62% 1.90% 5.50% -7.20% 4.86% 1.4%
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. - - - - - - -14.49% 18.44% 1.26%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 3.29% 0.98% 1.72% 0.43% 0.82% 0.39% -0.59% 1.61% 1.04%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. - - - -1.61% 0.97% 2.23% -2.77% 2.15% 0.22%
* Rok 2019 ešte nie je ukončeený