Príspevkové fondy

Všetky DDS spoločnosti v príspevkových fondoch
Názov fondu
Hodnota majetku
Podiel na trhu
NN - Vyvážený príspevkový fond
(625.43 mil.€)
22.611%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2030
(422.70 mil.€)
15.281%
STABILITA - Stabilita príspevkový fond
(313.84 mil.€)
11.346%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2040
(288.19 mil.€)
10.419%
UNIQA - Príspevkový doplnkový dôchodkový fond
(239.20 mil.€)
8.648%
NN - Rastový príspevkový fond
(172.64 mil.€)
6.241%
NN - Konzervatívny príspevkový fond
(154.29 mil.€)
5.578%
UNIQA - Globálny akciový dôchodkový fond
(133.13 mil.€)
4.813%
DDS Tatra banky - Comfort life 2050
(111.44 mil.€)
4.029%
NN - Indexový príspevkový fond
(105.03 mil.€)
3.797%
DDS Tatra banky - Comfort life 2020
(82.66 mil.€)
2.988%
UNIQA - Indexový globálny dôchodkový fond
(53.50 mil.€)
1.934%
STABILITA - Stabilita akciový príspevkový fond
(43.50 mil.€)
1.573%
DDS Tatra banky - Comfort life 2060
(12.43 mil.€)
0.450%
STABILITA - Stabilita indexový príspevkový
(8.10 mil.€)
0.293%
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Od vzniku fondu (p.a.)
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060, príspevkový d.d.f. - - - - - 8.21% 15.46% -10.91% 6.88%
Indexový globálny dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. - - - - - - 23.70% -13.37% 5.25%
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. - - - -14.49% 26.51% 5.80% 18.83% -14.17% 4.11%
Globálny akciový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 2.49% 6.72% 3.12% -4.79% 14.21% 1.40% 12.11% -8.74% 3.94%
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 2.13% 3.77% 9.16% -8.85% 18.12% 2.87% 13.05% -14.16% 3.9%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. -4.40% 4.66% 12.57% -11.64% 14.81% 7.32% 14.84% -8.48% 3.82%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. -6.53% 4.90% 9.77% -9.91% 11.09% 6.54% 12.25% -6.78% 3.37%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -5.72% 1.03% 4.01% -7.74% 14.37% 1.87% 13.09% -9.76% 2.49%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. -0.25% 3.28% 1.65% -3.13% 4.62% 1.30% 3.28% -6.89% 1.64%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. -3.62% 1.90% 5.50% -7.20% 6.80% 3.53% 5.67% -4.49% 1.58%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.36% 3.06% 3.38% -3.47% 12.31% 1.89% 5.42% -11.28% 1.33%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -4.45% 2.75% 2.47% -5.73% 7.98% 1.90% 2.52% -9.90% 1.28%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. -1.61% 0.97% 2.23% -2.77% 3.05% 2.56% 2.03% -2.64% 0.53%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.43% 0.82% 0.39% -0.59% 1.52% 1.32% 0.59% -8.75% 0.24%
Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. - - - - - - 2.94% -14.85% -17.38%
* Rok 2022 ešte nie je ukončeený