Príspevkové fondy

Všetky DDS spoločnosti v príspevkových fondoch
Názov fondu
Hodnota majetku
Podiel na trhu
NN - Vyvážený príspevkový fond
(611.78 mil.€)
21.243%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2030
(403.66 mil.€)
14.017%
STABILITA - Stabilita príspevkový fond
(323.36 mil.€)
11.228%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2040
(309.69 mil.€)
10.753%
UNIQA - Príspevkový doplnkový dôchodkový fond
(233.68 mil.€)
8.114%
NN - Rastový príspevkový fond
(192.53 mil.€)
6.685%
NN - Indexový príspevkový fond
(156.09 mil.€)
5.420%
NN - Konzervatívny príspevkový fond
(147.80 mil.€)
5.132%
UNIQA - Globálny akciový dôchodkový fond
(141.16 mil.€)
4.902%
DDS Tatra banky - Comfort life 2050
(131.83 mil.€)
4.578%
DDS Tatra banky - Comfort life 2020
(73.85 mil.€)
2.564%
UNIQA - Indexový globálny dôchodkový fond
(70.48 mil.€)
2.447%
STABILITA - Stabilita akciový príspevkový fond
(49.25 mil.€)
1.710%
DDS Tatra banky - Comfort life 2060
(23.01 mil.€)
0.799%
STABILITA - Stabilita indexový príspevkový
(11.54 mil.€)
0.401%
STABILITA - Stabilita konzervatívny príspevkový
(0.17 mil.€)
0.006%
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Od vzniku fondu (p.a.)
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 3.77% 9.16% -8.85% 18.12% 2.87% 13.05% -16.81% 1.03% 3.5%
Globálny akciový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 6.72% 3.12% -4.79% 14.21% 1.40% 12.11% -12.24% 1.21% 3.49%
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. - - -14.49% 26.51% 5.80% 18.83% -16.15% 1.94% 3.27%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. 4.90% 9.77% -9.91% 11.09% 6.54% 12.25% -11.07% -0.15% 2.79%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. 4.66% 12.57% -11.64% 14.81% 7.32% 14.84% -13.18% -0.61% 2.59%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 1.03% 4.01% -7.74% 14.37% 1.87% 13.09% -11.02% 1.24% 2.28%
Indexový globálny dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. - - - - - 23.70% -16.68% 0.93% 1.82%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060, príspevkový d.d.f. - - - - 8.21% 15.46% -16.24% -0.58% 1.63%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 3.28% 1.65% -3.13% 4.62% 1.30% 3.28% -10.63% 1.07% 1.31%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 2.75% 2.47% -5.73% 7.98% 1.90% 2.52% -11.16% 1.63% 1.22%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. 1.90% 5.50% -7.20% 6.80% 3.53% 5.67% -8.50% 0.22% 1.18%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 3.06% 3.38% -3.47% 12.31% 1.89% 5.42% -16.06% 1.43% 0.94%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. 0.97% 2.23% -2.77% 3.05% 2.56% 2.03% -5.34% 0.38% 0.15%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.82% 0.39% -0.59% 1.52% 1.32% 0.59% -13.86% 1.54% -0.08%
Stabilita konzervatívny príspevkový d.d.f., STABILITA,d.d.s., a.s. - - - - - - - -0.83% -4.14%
Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. - - - - - 2.94% -18.19% 1.04% -10.01%
* Rok 2023 ešte nie je ukončeený