Príspevkové fondy

Všetky DDS spoločnosti v príspevkových fondoch
Názov fondu
Hodnota majetku
Podiel na trhu
NN - Vyvážený príspevkový fond
(663.63 mil.€)
24.877%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2030
(425.24 mil.€)
15.941%
STABILITA - Stabilita príspevkový fond
(337.40 mil.€)
12.648%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2040
(254.25 mil.€)
9.531%
UNIQA - Príspevkový doplnkový dôchodkový fond
(246.04 mil.€)
9.223%
NN - Konzervatívny príspevkový fond
(166.48 mil.€)
6.241%
NN - Rastový príspevkový fond
(155.20 mil.€)
5.818%
UNIQA - Globálny akciový dôchodkový fond
(119.41 mil.€)
4.476%
DDS Tatra banky - Comfort life 2020
(87.04 mil.€)
3.263%
DDS Tatra banky - Comfort life 2050
(84.39 mil.€)
3.163%
NN - Indexový príspevkový fond
(57.23 mil.€)
2.145%
STABILITA - Stabilita akciový príspevkový fond
(38.16 mil.€)
1.431%
UNIQA - Indexový globálny dôchodkový fond
(27.13 mil.€)
1.017%
DDS Tatra banky - Comfort life 2060
(3.33 mil.€)
0.125%
STABILITA - Stabilita indexový príspevkový
(2.69 mil.€)
0.101%
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Od vzniku fondu (p.a.)
Doplnkový dôchodkový fond Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. - - - - - - 33.33% 7.17% 39.54%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060, príspevkový d.d.f. - - - - - - 8.21% 7.46% 34.02%
Indexový globálny dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. - - - - - 13.77% 6.42% 2.26% 11.57%
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. - - - - -14.49% 26.51% 5.80% 9.43% 8.54%
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 4.89% 2.13% 3.77% 9.16% -8.85% 18.12% 2.87% 4.35% 4.92%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. - -4.40% 4.66% 12.57% -11.64% 14.81% 7.32% 6.48% 4.82%
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 9.47% 2.49% 6.72% 3.12% -4.79% 14.21% 1.40% 1.64% 4.34%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. 3.58% -6.53% 4.90% 9.77% -9.91% 11.09% 6.54% 5.50% 3.76%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 7.64% -5.72% 1.03% 4.01% -7.74% 14.37% 1.87% 5.67% 3.18%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 4.75% -0.25% 3.28% 1.65% -3.13% 4.62% 1.30% 0.35% 2.21%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 4.27% -4.45% 2.75% 2.47% -5.73% 7.98% 1.90% 0.93% 2.17%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 3.19% 0.36% 3.06% 3.38% -3.47% 12.31% 1.89% 0.75% 2.09%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. 3.48% -3.62% 1.90% 5.50% -7.20% 6.80% 3.53% 2.89% 1.9%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 1.72% 0.43% 0.82% 0.39% -0.59% 1.52% 1.32% -0.07% 0.99%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. - -1.61% 0.97% 2.23% -2.77% 3.05% 2.56% 1.24% 0.98%
* Rok 2021 ešte nie je ukončeený