Príspevkové fondy

Rozdelenie majetku v príspevkových fondoch
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Všetky DDS spoločnosti v príspevkových fondoch
Názov fondu
Hodnota majetku
Podiel na trhu
NN - Vyvážený príspevkový fond
(656.41 mil.€)
20.310%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2030
(415.43 mil.€)
12.854%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2040
(358.04 mil.€)
11.078%
STABILITA - Stabilita vyvážený príspevkový fond
(340.84 mil.€)
10.546%
UNIQA - Príspevkový doplnkový dôchodkový fond
(249.13 mil.€)
7.709%
NN - Rastový príspevkový fond
(233.50 mil.€)
7.225%
NN - Indexový príspevkový fond
(228.17 mil.€)
7.060%
DDS Tatra banky - Comfort life 2050
(164.84 mil.€)
5.100%
UNIQA - Globálny akciový dôchodkový fond
(157.55 mil.€)
4.875%
NN - Konzervatívny príspevkový fond
(153.96 mil.€)
4.764%
UNIQA - Indexový globálny dôchodkový fond
(91.49 mil.€)
2.831%
DDS Tatra banky - Comfort life 2020
(71.67 mil.€)
2.218%
STABILITA - Stabilita akciový príspevkový fond
(57.99 mil.€)
1.794%
DDS Tatra banky - Comfort life 2060
(35.58 mil.€)
1.101%
STABILITA - Stabilita indexový príspevkový
(16.78 mil.€)
0.519%
STABILITA - Stabilita konzervatívny príspevkový
(0.51 mil.€)
0.016%
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. - - -14.49% 26.51% 5.80% 18.83% -16.15% 15.10% 5.18%
Indexový globálny dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. - - - - - 23.70% -16.68% 11.58% 4.94%
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 3.77% 9.16% -8.85% 18.12% 2.87% 13.05% -16.81% 11.62% 4.04%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060, príspevkový d.d.f. - - - - 8.21% 15.46% -16.24% 7.52% 3.81%
Globálny akciový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 6.72% 3.12% -4.79% 14.21% 1.40% 12.11% -12.24% 6.78% 3.7%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. 4.66% 12.57% -11.64% 14.81% 7.32% 14.84% -13.18% 7.11% 3.3%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. 4.90% 9.77% -9.91% 11.09% 6.54% 12.25% -11.07% 6.15% 3.09%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 1.03% 4.01% -7.74% 14.37% 1.87% 13.09% -11.02% 9.57% 2.83%
Stabilita konzervatívny príspevkový d.d.f., STABILITA,d.d.s., a.s. - - - - - - - 1.82% 2.02%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 2.75% 2.47% -5.73% 7.98% 1.90% 2.52% -11.16% 6.73% 1.5%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 3.28% 1.65% -3.13% 4.62% 1.30% 3.28% -10.63% 4.27% 1.47%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. 1.90% 5.50% -7.20% 6.80% 3.53% 5.67% -8.50% 3.16% 1.33%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 3.06% 3.38% -3.47% 12.31% 1.89% 5.42% -16.06% 7.21% 1.28%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. 0.97% 2.23% -2.77% 3.05% 2.56% 2.03% -5.34% 2.97% 0.45%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.82% 0.39% -0.59% 1.52% 1.32% 0.59% -13.86% 5.43% 0.18%
Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. - - - - - 2.94% -18.19% 14.15% -1.75%
* Rok 2023 ešte nie je ukončeený