Príspevkové fondy

Všetky DDS spoločnosti v príspevkových fondoch
Názov fondu
Hodnota majetku
Podiel na trhu
NN - Vyvážený príspevkový fond
(698.41 mil.€)
24.252%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2030
(439.79 mil.€)
15.272%
STABILITA - Stabilita príspevkový fond
(343.97 mil.€)
11.944%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2040
(284.81 mil.€)
9.890%
UNIQA - Príspevkový doplnkový dôchodkový fond
(253.52 mil.€)
8.803%
NN - Rastový príspevkový fond
(181.32 mil.€)
6.296%
NN - Konzervatívny príspevkový fond
(168.75 mil.€)
5.860%
UNIQA - Globálny akciový dôchodkový fond
(138.05 mil.€)
4.794%
DDS Tatra banky - Comfort life 2050
(103.15 mil.€)
3.582%
DDS Tatra banky - Comfort life 2020
(86.66 mil.€)
3.009%
NN - Indexový príspevkový fond
(82.58 mil.€)
2.868%
UNIQA - Indexový globálny dôchodkový fond
(44.72 mil.€)
1.553%
STABILITA - Stabilita akciový príspevkový fond
(43.48 mil.€)
1.510%
DDS Tatra banky - Comfort life 2060
(7.15 mil.€)
0.248%
STABILITA - Stabilita indexový príspevkový
(3.46 mil.€)
0.120%
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Od vzniku fondu (p.a.)
Doplnkový dôchodkový fond Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. - - - - - - 33.33% 9.44% 35.59%
Indexový globálny dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. - - - - - - - 18.57% 23.82%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060, príspevkový d.d.f. - - - - - - 8.21% 13.21% 20.98%
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. - - - - -14.49% 26.51% 5.80% 16.01% 8.98%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. - -4.40% 4.66% 12.57% -11.64% 14.81% 7.32% 12.82% 5.36%
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 4.89% 2.13% 3.77% 9.16% -8.85% 18.12% 2.87% 11.48% 5.26%
Globálny akciový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 9.47% 2.49% 6.72% 3.12% -4.79% 14.21% 1.40% 9.39% 4.69%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. 3.58% -6.53% 4.90% 9.77% -9.91% 11.09% 6.54% 10.62% 3.99%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 7.64% -5.72% 1.03% 4.01% -7.74% 14.37% 1.87% 10.96% 3.52%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 3.19% 0.36% 3.06% 3.38% -3.47% 12.31% 1.89% 4.52% 2.3%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 4.75% -0.25% 3.28% 1.65% -3.13% 4.62% 1.30% 2.16% 2.21%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 4.27% -4.45% 2.75% 2.47% -5.73% 7.98% 1.90% 1.91% 2.15%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. 3.48% -3.62% 1.90% 5.50% -7.20% 6.80% 3.53% 5.06% 1.98%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. - -1.61% 0.97% 2.23% -2.77% 3.05% 2.56% 1.84% 0.99%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 1.72% 0.43% 0.82% 0.39% -0.59% 1.52% 1.32% -0.05% 0.94%
* Rok 2021 ešte nie je ukončeený