Príspevkové fondy
Všetky DDS spoločnosti v príspevkových fondoch
Názov fondu
Hodnota majetku
Podiel na trhu
NN - Vyvážený príspevkový fond
(603.71 mil.€)
27.363%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2030
(374.58 mil.€)
16.977%
STABILITA - Stabilita príspevkový fond
(307.83 mil.€)
13.952%
AXA - Príspevkový doplnkový dôchodkový fond
(229.89 mil.€)
10.419%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2040
(177.92 mil.€)
8.064%
NN - Konzervatívny príspevkový fond
(152.04 mil.€)
6.891%
NN - Rastový príspevkový fond
(106.62 mil.€)
4.833%
AXA - Globálny akciový dôchodkový fond
(94.13 mil.€)
4.266%
DDS Tatra banky - Comfort life 2020
(78.88 mil.€)
3.575%
DDS Tatra banky - Comfort life 2050
(39.96 mil.€)
1.811%
STABILITA - Stabilita akciový príspevkový fond
(25.64 mil.€)
1.162%
NN - Indexový príspevkový fond
(9.03 mil.€)
0.409%
AXA - Indexový globálny dôchodkový fond
(6.09 mil.€)
0.276%
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Od vzniku fondu (p.a.)
Indexový globálny dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. - - - - - - - 7.48% 12.18%
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 19.46% 1.22% 4.89% 2.13% 3.77% 9.16% -8.85% 14.45% 4.63%
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 4.32% 6.11% 9.47% 2.49% 6.72% 3.12% -4.79% 11.13% 4.33%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. 4.63% 4.05% 3.58% -6.53% 4.90% 9.77% -9.91% 7.34% 2.81%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 7.10% 2.40% 7.64% -5.72% 1.03% 4.01% -7.74% 12.21% 2.58%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 6.50% 2.11% 4.75% -0.25% 3.28% 1.65% -3.13% 4.70% 2.34%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. - - - -4.40% 4.66% 12.57% -11.64% 9.90% 2.2%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 11.20% -0.22% 4.27% -4.45% 2.75% 2.47% -5.73% 7.43% 2.17%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 7.49% 0.47% 3.19% 0.36% 3.06% 3.38% -3.47% 11.14% 2.05%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. 5.68% 2.14% 3.48% -3.62% 1.90% 5.50% -7.20% 4.71% 1.36%
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. - - - - - - -14.49% 18.83% 1.35%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 3.29% 0.98% 1.72% 0.43% 0.82% 0.39% -0.59% 1.86% 1.05%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. - - - -1.61% 0.97% 2.23% -2.77% 2.10% 0.2%
* Rok 2019 ešte nie je ukončeený