Príspevkové fondy

Všetky DDS spoločnosti v príspevkových fondoch
Názov fondu
Hodnota majetku
Podiel na trhu
NN - Vyvážený príspevkový fond
(599.06 mil.€)
26.380%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2030
(374.75 mil.€)
16.502%
STABILITA - Stabilita príspevkový fond
(306.45 mil.€)
13.495%
AXA - Príspevkový doplnkový dôchodkový fond
(230.01 mil.€)
10.129%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2040
(188.24 mil.€)
8.289%
NN - Konzervatívny príspevkový fond
(157.72 mil.€)
6.945%
NN - Rastový príspevkový fond
(112.34 mil.€)
4.947%
AXA - Globálny akciový dôchodkový fond
(100.90 mil.€)
4.443%
DDS Tatra banky - Comfort life 2020
(81.27 mil.€)
3.579%
DDS Tatra banky - Comfort life 2050
(52.27 mil.€)
2.302%
STABILITA - Stabilita akciový príspevkový fond
(27.88 mil.€)
1.228%
NN - Indexový príspevkový fond
(22.01 mil.€)
0.969%
AXA - Indexový globálny dôchodkový fond
(17.47 mil.€)
0.769%
STABILITA - Doplnkový dôchodkový fond Stabilita indexový príspevkový
(0.53 mil.€)
0.023%
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Od vzniku fondu (p.a.)
Doplnkový dôchodkový fond Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. - - - - - - - 17.32% 115.37%
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 1.22% 4.89% 2.13% 3.77% 9.16% -8.85% 18.12% -8.91% 3.75%
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 6.11% 9.47% 2.49% 6.72% 3.12% -4.79% 14.21% -6.22% 3.7%
Indexový globálny dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. - - - - - - 13.77% -8.79% 2.84%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. 4.05% 3.58% -6.53% 4.90% 9.77% -9.91% 11.09% -6.91% 2.28%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 2.11% 4.75% -0.25% 3.28% 1.65% -3.13% 4.62% -2.65% 1.93%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. -0.22% 4.27% -4.45% 2.75% 2.47% -5.73% 7.98% -3.71% 1.73%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.47% 3.19% 0.36% 3.06% 3.38% -3.47% 12.31% -4.59% 1.58%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 2.40% 7.64% -5.72% 1.03% 4.01% -7.74% 14.37% -8.23% 1.54%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. 2.14% 3.48% -3.62% 1.90% 5.50% -7.20% 6.80% -4.24% 1.06%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. - - -4.40% 4.66% 12.57% -11.64% 14.81% -8.02% 1.04%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0.98% 1.72% 0.43% 0.82% 0.39% -0.59% 1.52% -1.01% 0.86%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. - - -1.61% 0.97% 2.23% -2.77% 3.05% -1.51% 0.05%
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. - - - - - -14.49% 26.51% -10.33% -1.6%
* Rok 2020 ešte nie je ukončeený