Príspevkové fondy

Všetky DDS spoločnosti v príspevkových fondoch
Názov fondu
Hodnota majetku
Podiel na trhu
NN - Vyvážený príspevkový fond
(667.92 mil.€)
25.449%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2030
(424.26 mil.€)
16.165%
STABILITA - Stabilita príspevkový fond
(333.33 mil.€)
12.701%
UNIQA - Príspevkový doplnkový dôchodkový fond
(246.04 mil.€)
9.374%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2040
(242.10 mil.€)
9.224%
NN - Konzervatívny príspevkový fond
(167.86 mil.€)
6.396%
NN - Rastový príspevkový fond
(147.13 mil.€)
5.606%
UNIQA - Globálny akciový dôchodkový fond
(119.41 mil.€)
4.550%
DDS Tatra banky - Comfort life 2020
(87.52 mil.€)
3.335%
DDS Tatra banky - Comfort life 2050
(77.59 mil.€)
2.956%
NN - Indexový príspevkový fond
(45.80 mil.€)
1.745%
STABILITA - Stabilita akciový príspevkový fond
(35.79 mil.€)
1.364%
UNIQA - Indexový globálny dôchodkový fond
(27.13 mil.€)
1.034%
STABILITA - Stabilita indexový príspevkový
(1.73 mil.€)
0.066%
DDS Tatra banky - Comfort life 2060
(0.95 mil.€)
0.036%
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Od vzniku fondu (p.a.)
Doplnkový dôchodkový fond Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. - - - - - - 33.33% 3.79% 45.89%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060, príspevkový d.d.f. - - - - - - 8.21% 3.41% 44.72%
Indexový globálny dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. - - - - - 13.77% 6.42% 2.26% 11.57%
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. - - - - -14.49% 26.51% 5.80% 3.78% 7.02%
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 4.89% 2.13% 3.77% 9.16% -8.85% 18.12% 2.87% 2.22% 4.82%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. - -4.40% 4.66% 12.57% -11.64% 14.81% 7.32% 3.70% 4.5%
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 9.47% 2.49% 6.72% 3.12% -4.79% 14.21% 1.40% 1.64% 4.34%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. 3.58% -6.53% 4.90% 9.77% -9.91% 11.09% 6.54% 3.15% 3.63%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 7.64% -5.72% 1.03% 4.01% -7.74% 14.37% 1.87% 2.16% 2.87%
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. 4.75% -0.25% 3.28% 1.65% -3.13% 4.62% 1.30% 0.35% 2.21%
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. 4.27% -4.45% 2.75% 2.47% -5.73% 7.98% 1.90% 0.67% 2.19%
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 3.19% 0.36% 3.06% 3.38% -3.47% 12.31% 1.89% 1.23% 2.17%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. 3.48% -3.62% 1.90% 5.50% -7.20% 6.80% 3.53% 1.75% 1.83%
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 1.72% 0.43% 0.82% 0.39% -0.59% 1.52% 1.32% 0.08% 1.02%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. - -1.61% 0.97% 2.23% -2.77% 3.05% 2.56% 0.75% 0.93%
* Rok 2021 ešte nie je ukončeený