NN
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Od vzniku fondu (p.a.)
Rastový príspevkový fond 19.46% 1.22% 4.89% 2.13% 3.77% 9.16% -8.85% 13.17% 4.49%
Vyvážený príspevkový fond 7.49% 0.47% 3.19% 0.36% 3.06% 3.38% -3.47% 10.68% 2%
Dôchodkový výplatný fond 5.95% 0.50% 1.67% 0.15% 1.01% 0.13% -0.88% 1.97% 1.35%
Konzervatívny príspevkový fond 3.29% 0.98% 1.72% 0.43% 0.82% 0.39% -0.59% 1.77% 1.03%
Indexový príspevkový fond - - - - - - -14.49% 17.03% 0.06%
* Rok 2019 ešte nie je ukončeený