DDS Tatra banky

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Od vzniku fondu (p.a.)
Comfort life 2060 - - - - - 8.21% 15.46% -10.91% 6.88%
Comfort life 2050 -4.40% 4.66% 12.57% -11.64% 14.81% 7.32% 14.84% -8.48% 3.82%
Comfort lifeTB 2040 -6.53% 4.90% 9.77% -9.91% 11.09% 6.54% 12.25% -6.78% 3.37%
Comfort lifeTB 2030 -3.62% 1.90% 5.50% -7.20% 6.80% 3.53% 5.67% -4.49% 1.58%
Comfort life 2020 -1.61% 0.97% 2.23% -2.77% 3.05% 2.56% 2.03% -2.64% 0.53%
Dôchodkový výplatný fond 0.01% -0.21% -0.16% -0.85% 0.19% 0.28% -0.50% -2.50% -0.07%
* Rok 2022 ešte nie je ukončeený