DDS Tatra banky

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Od vzniku fondu (p.a.)
Comfort lifeTB 2040 4.05% 3.58% -6.53% 4.90% 9.77% -9.91% 11.09% -0.20% 2.85%
Comfort life 2050 - - -4.40% 4.66% 12.57% -11.64% 14.81% -0.43% 2.55%
Comfort lifeTB 2030 2.14% 3.48% -3.62% 1.90% 5.50% -7.20% 6.80% -0.31% 1.39%
Comfort life 2020 - - -1.61% 0.97% 2.23% -2.77% 3.05% 0.68% 0.48%
Dôchodkový výplatný fond 0.25% 0.29% 0.01% -0.21% -0.16% -0.85% 0.19% 0.23% 0.18%
* Rok 2020 ešte nie je ukončeený