DDS Tatra banky

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Od vzniku fondu (p.a.)
Comfort life 2060 - - - - - - 8.21% 13.21% 20.62%
Comfort life 2050 - -4.40% 4.66% 12.57% -11.64% 14.81% 7.32% 12.82% 5.3%
Comfort lifeTB 2040 3.58% -6.53% 4.90% 9.77% -9.91% 11.09% 6.54% 10.62% 3.96%
Comfort lifeTB 2030 3.48% -3.62% 1.90% 5.50% -7.20% 6.80% 3.53% 5.06% 1.97%
Comfort life 2020 - -1.61% 0.97% 2.23% -2.77% 3.05% 2.56% 1.84% 0.98%
Dôchodkový výplatný fond 0.29% 0.01% -0.21% -0.16% -0.85% 0.19% 0.28% -0.39% 0.14%
* Rok 2021 ešte nie je ukončeený