DDS Tatra banky

Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Od vzniku fondu (p.a.)
Comfort lifeTB 2040 4.90% 9.77% -9.91% 11.09% 6.54% 12.25% -11.07% 0.70% 2.85%
Comfort life 2050 4.66% 12.57% -11.64% 14.81% 7.32% 14.84% -13.18% 0.48% 2.73%
Comfort life 2060 - - - - 8.21% 15.46% -16.24% 0.71% 2.12%
Comfort lifeTB 2030 1.90% 5.50% -7.20% 6.80% 3.53% 5.67% -8.50% 0.45% 1.2%
Comfort life 2020 0.97% 2.23% -2.77% 3.05% 2.56% 2.03% -5.34% 0.52% 0.18%
Dôchodkový výplatný fond -0.21% -0.16% -0.85% 0.19% 0.28% -0.50% -4.28% 0.46% -0.17%
* Rok 2023 ešte nie je ukončeený