DDS Tatra banky
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Od vzniku fondu (p.a.)
Comfort lifeTB 2040 4.63% 4.05% 3.58% -6.53% 4.90% 9.77% -9.91% 6.62% 2.72%
Comfort life 2050 - - - -4.40% 4.66% 12.57% -11.64% 9.13% 2%
Comfort lifeTB 2030 5.68% 2.14% 3.48% -3.62% 1.90% 5.50% -7.20% 4.20% 1.31%
Dôchodkový výplatný fond 1.36% 0.25% 0.29% 0.01% -0.21% -0.16% -0.85% 0.15% 0.17%
Comfort life 2020 - - - -1.61% 0.97% 2.23% -2.77% 1.96% 0.16%
* Rok 2019 ešte nie je ukončeený