Podielové fondy - porovnanie


Zobraziť výkonnosť fondov za obdobie:


+ Rozšírené porovnanie

Dostupné podielové fondy na trhu

Spoločnosť Fond Priemerný ročný výnos
(za posledné 3 roky)
Stupeň rizika Typ fondu
1. Rytmus  P1 - Konzervatívne 2,67 % 3Riziko 3 dlhopisový fond Chcem poradiť
2. Rytmus  P2 - Balancované 3,45 % 3Riziko 3 zmiešaný fond Chcem poradiť
3. Rytmus  P4 - Extra konzervatívne -0,18 % 2Riziko 2 dlhopisový fond Chcem poradiť
4. Rytmus  P5 - Balancované plus 2,24 % 3Riziko 3 zmiešaný fond Chcem poradiť
5. Rytmus  P6 - Superdynamické 4,33 % 5Riziko 5 akciový fond Chcem poradiť
6. U invest - Konzervatívna stratégia -1000000nie je k dispozicii 3Riziko 3 dlhopisový fond Chcem poradiť
7. U invest - Balancovaná stratégia -1000000nie je k dispozicii 4Riziko 4 zmiešaný fond Chcem poradiť
8. U invest - Dynamická stratégia 0,00 % 4Riziko 4 zmiešaný fond Chcem poradiť
9. Tempo Defenzívny profil 1,34 % -1000000nie je k dispozícii zmiešaný fond Chcem poradiť
10. Tempo Progresívny profil 3,26 % -1000000nie je k dispozícii zmiešaný fond Chcem poradiť
11. Tempo Agresívny profil 6,24 % -1000000nie je k dispozícii akciový fond Chcem poradiť
12. Generation X - Konzervatívny profil 0,46 % -1000000nie je k dispozícii fond krátkodobých investícií Chcem poradiť
13. Generation X - Vyvážený profil 3,19 % -1000000nie je k dispozícii zmiešaný fond Chcem poradiť
14. Generation X - Dynamický profil 6,27 % -1000000nie je k dispozícii akciový fond Chcem poradiť
15. Generation X - Progresívny profil 6,15 % -1000000nie je k dispozícii akciový fond Chcem poradiť
16. Konzervatívne portfólio o.p.f. 0,00 % 4Riziko 4 nie je k dispozicii Chcem poradiť
17. Vyvážené portfólio o.p.f. 0,00 % 4Riziko 4 nie je k dispozicii Chcem poradiť
18. NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. 0,00 % 2Riziko 2 nie je k dispozicii Chcem poradiť
19. Eurofond o.p.f. 0,00 % 6Riziko 6 nie je k dispozicii Chcem poradiť
20. Dynamické portfólio o.p.f. 0,00 % 6Riziko 6 nie je k dispozicii Chcem poradiť
21. TEMPO Rastový profil 6,60 % -1000000nie je k dispozícii akciový fond Chcem poradiť
22. Generation X - Small Cap Portfolio 0,00 % 7Riziko 7 akciový fond Chcem poradiť
23. Rytmus P3 - Dynamické 5,34 % 6Riziko 6 akciový fond Chcem poradiť
24. AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. 0,43 % 3Riziko 3 zmiešaný fond Chcem poradiť
25. AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. 1,38 % 3Riziko 3 zmiešaný fond Chcem poradiť
26. AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. 2,09 % 3Riziko 3 zmiešaný fond Chcem poradiť
27. AM SLSP Eurový dlhopisový fond 1,00 % 2Riziko 2 dlhopisový fond Chcem poradiť
28. AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 1,17 % 3Riziko 3 zmiešaný fond Chcem poradiť
29. AM SLSP Globálny akciový fond 4,59 % 4Riziko 4 akciový fond Chcem poradiť
30. AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 9,62 % 5Riziko 5 akciový fond Chcem poradiť
31. Amundi Funds II - Euro Corporate Short Term -1,33 % 2Riziko 2 fond krátkodobých investícií Chcem poradiť
32. Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (ND) 0,28 % 5Riziko 5 dlhopisový fond Chcem poradiť
33. Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR 0,00 % 6Riziko 6 zmiešaný fond Chcem poradiť
34. Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund USD 12,31 % 5Riziko 5 akciový fond Chcem poradiť
35. Amundi Fund Solutions - Diversified Growth 3,43 % 4Riziko 4 zmiešaný fond Chcem poradiť
36. Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income USD 2,09 % 3Riziko 3 dlhopisový fond Chcem poradiť
37. Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (DQ) -4,29 % 4Riziko 4 zmiešaný fond Chcem poradiť
38. Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR 7,73 % 5Riziko 5 akciový fond Chcem poradiť
39. Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (DSA) -6,47 % 6Riziko 6 akciový fond Chcem poradiť
40. ČSOB Dlhopisový o.p.f. -0,64 % 2Riziko 2 dlhopisový fond Chcem poradiť
41. ČSOB Svetový akciový o.p.f. 4,99 % 5Riziko 5 akciový fond Chcem poradiť
42. KBC Renta Eurorenta 0,83 % 3Riziko 3 dlhopisový fond Chcem poradiť
43. KBC Equity Fund Europe 2,53 % 6Riziko 6 akciový fond Chcem poradiť
44. KBC Equity Fund World 6,35 % 5Riziko 5 akciový fond Chcem poradiť
45. KBC Multi Interest Cash EURO -0,44 % 1Riziko 1 fond peňažného trhu Chcem poradiť
46. KBC Renta Slovakrenta 1,28 % 3Riziko 3 dlhopisový fond Chcem poradiť
47. ČSOB Privátny o.p.f. -0,05 % 1Riziko 1 fond krátkodobých investícií Chcem poradiť
48. ČSOB Rastový o.p.f. 3,46 % 4Riziko 4 zmiešaný fond Chcem poradiť
49. ČSOB Vyvážený o.p.f. 1,55 % 4Riziko 4 zmiešaný fond Chcem poradiť
50. Archipel Portfolio Pro November 90 0,81 % 4Riziko 4 zmiešaný fond Chcem poradiť
51. Archipel Portfolio Pro August 95 -0,59 % 4Riziko 4 zmiešaný fond Chcem poradiť
52. Archipel Portfolio Pro February 95 -0,92 % 4Riziko 4 zmiešaný fond Chcem poradiť
53. Archipel Portfolio Pro May 90 1,74 % 5Riziko 5 zmiešaný fond Chcem poradiť