Sporenie - porovnanie

Dostupné sporiace účty a vkladné knižky na trhu

Banka Sporenie Úroková sadzba Viazanosť prostriedkov
1. Slovenská sporiteľňa Sporenie na rezervu 0,20 % Bez viazanosti Viac info
2. Privatbanka Privatbanka vkladná knižka s výpovednou lehotou 0,20 % 24 mesiacov Viac info
3. Privatbanka Privatbanka BONUS Konto 0,08 % 12 mesiacov Viac info
4. Privatbanka Privatbanka vkladná knižka bez výpovednej lehoty 0,01 % Bez viazanosti Viac info
5. Oberbank Sporiaci účet ŠPECIÁL 0,01 % Bez viazanosti Viac info
6. Oberbank Sporiaci účet LIMIT 0,01 % Bez viazanosti Viac info
7. ČSOB Sporiaci účet Štandard 0,01 % Bez viazanosti Viac info
8. Slovenská sporiteľňa Vkladná knižka kapitál 0,01 % 36 mesiacov Viac info
9. ČSOB Sporiaci účet Depozit 0,01 % Bez viazanosti Viac info
10. UniCredit Effective účet 0,01 % 2 mesiace Viac info