Sporenie - porovnanie

Dostupné sporiace účty a vkladné knižky na trhu

Banka Sporenie Úroková sadzba Viazanosť prostriedkov
1. Privatbanka Privatbanka BONUS Konto 0,72 % 12 mesiacov Viac info
2. Slovenská sporiteľňa Sporenie na rezervu 0,05 % Bez viazanosti Viac info
3. ČSOB Sporiaci účet Štandard 0,01 % Bez viazanosti Viac info
4. ČSOB Sporiaci účet Depozit 0,01 % Bez viazanosti Viac info