Zverejnené: 18.07.2019

Allianz – Slovenská poisťovňa,a.s.


Základné informácie o spoločnosti:                                                

Adresa spoločnosti:            Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
IČO:            00 151 700
Infolinka:            0800 122 222
Infolinka zo zahraničia:            +421 2 496 15 677
Asistenčné služby - poistenie vozidiel:            +421 2 529 33 112                             
Asistenčné služby - cestovné poistenie:          +421 2 529 33 113
E-mail:          [email protected] 

 

Tieto linky vás môžu zauímať:

Domovská stránka spoločnosti

Elektronická korešpondencia

Zoznam pobočiek  

Hlásenie poistnej udalosti

Online platby poistného

Služby    

Cestovné poistenie

Poistenie motorového vozidla

Poistenie majetku

Životné poistenie 

 

História spoločnosti

História Allianz – Slovenskej poisťovne siaha do roku 1919 a patrí do skupiny Allianz Societas Europaea.  Je univerzálnou poisťovňou, ktorá ponúka klientom produkty životného a neživotného poistenia.

Jej súčasná aktivita na Slovensku je vybudovaná na základoch a tradíciách Slovenskej poisťovne, ktorá patrila medzi najúspešnejšie  poisťovne na Slovenskom trhu. Toto postavenie si udržala do roku 1945, kedy došlo k znárodneniu a stala sa súčasťou Československej štátnej poisťovne, ktorá bola jediná na Slovensku až do roku 1989. Po nežnej revolúcií začala fungovať ako samostatná štátna Slovenská poisťovňa. V roku 1991 nový zákon o poisťovníctve umožnil vstup na slovenský trh aj zahraničným poisťovniam.

Allianz AG, ktorá už pôsobila na slovenskom trhu, vyhrala v roku 2001 medzinárodné výberové konanie na odkúpenie väčšinového podielu v štátnej Slovenskej poisťovni. 1.1. 2003 bol oficiálnym dňom vzniku názvu Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Je najväčšou univerzálnou poisťovňou na Slovensku, ktorá  ponúka od životného a úrazového poistenia, cez poistenie privátneho majetku a poistenie motorových vozidiel, až po poistenie priemyslu a podnikateľov.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách