RYTMUS S7+ Vyvážené


Názov Fondu Typ Fondu
RYTMUS S7+ Vyvážené Vyvážené fondy
Popis fondu

S Programom pravidelného investovania RYTMUS je možné investovať na dobu od 1 roku až do 40 rokov. Frekvencia pravidelných investícií je ľubovoľná. Program pravidelného investovania RYTMUS je postavený na 10 druhoch portfólií, ktoré sa odlišujú sa od seba podielom v zastúpení konzervatívnych a dynamických investičných nástrojov. Výber konkrétneho portfólia je závislý na investičnom profile klienta, ktorý zohľadňuje predovšetkým jeho toleranciu k poklesom na trhoch a investičný horizont.

Minimálna odporúčaná doba investície pri RYTMUSE S7 je 7 a viac rokov.

Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť v spoločnosti PARTNERS GROUP SK, s. r. o. prostredníctvom obchodných zástupcov po celom Slovensku.
V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
EUR 30,00 €
Poznámka
Vstupný poplatok pri spôsobe úhrady „EXPRES“ je 2,700% ak je cieľová suma do 6999€, 2,475% ak je cieľová suma do 10.000 € alebo 2,250% pri cieľovej sume nad 10.000 €. Spôsob úhrady „EXPRES“ znamená, že platby klienta sa najskôr celé použijú na úhradu poplatku. Vstupný poplatok pri spôsobe úhrady „ŠTANDARD“ je 3% ak je cieľová suma do 6999€, 2,75% ak je cieľová suma do 10.000 € alebo 2,5% pri cieľovej sume nad 10.000 €. Spôsob úhrady „ŠTANDARD“ znamená, že počiatočné platby klienta sa budú deliť na polovicu. Jedna polovica sa bude používať na úhradu vstupného poplatku a druhá pôjde na investíciu až pokiaľ sa neuhradí celý poplatok.
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,00 % -1,39 % 1,41 % 5,67 % 9,59 % 2,06 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
4,00 % 0,00 % 1,76 %
Názov spoločnosti
Amundi Asset Management S.A.