C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMIZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
C-QUADRAT Wealth Management GmbH C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI Zmiešané fondy DE000A0F5G98
Popis fondu
Cieľom manažmentu fondu je dosiahnutie primeraných výnosov a vyprodukovanie čo najvyššieho dlhodobého nárastu hodnoty. Na dosiahnutie tohto cieľa investuje fond hlavne do podielov iných fondov, ktoré investujú prevažne do akcií. V negatívnych burzových obdobiach môže byť podiel akciového fondu postupne redukovaný až na nulu a finančné prostriedky sa zväčša presunú do investičných fondov s krátkodobými termínovanými vkladmi alebo dlhopismi. Manažment fondu na to využíva technický program obchodovania so strednodobým smerovaním, ktoré sleduje jednotlivé trendy. Výber fondu sa spravidla uskutočňuje čisto technicky na báze kvantitatívnych kritérií. Manažment fondu je prevedený na spoločnosť C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Viedeň. Deriváty sa použijú na zaistenie, účinné riadenie portfólia a dosiahnutie dodatočných výnosov. Spoločnosť môže zmeniť investičnú politiku fondu v rámci zákonne a zmluvne povoleného investičného spektra, teda bez zmeny štatútu a jej schválenia Spolkovým úradom pre dohľad nad finančnými službami (BaFin). Výnosy fondu sú distribuované. Investori môžu v zásade denne požadovať od kapitálovej správcovskej spoločnosti odkúpenie podielov. Kapitálová správcovská spoločnosť však môže za mimoriadnych okolností dočasne prerušiť spätnú kúpu podielov, ak je to potrebné vzhľadom na záujmy investorov. Tento fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú stiahnuť svoje prostriedky v lehote kratšej ako 3 roky
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
140,07 € 140,07 € 147,07 € EUR 1,00 €
Poznámka
+ 20.00 % high-water-mark poplatok za správu a depozitára nad výnos (trojmesačný Euribor)
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
3   Riziko 3 7,34% 1,1928 3 január 2024 / 3,87% august 2023 / -3,14% -19,33% a doba zotavenia 297 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
2,01 % 3,46 % 12,24 % 13,98 % 14,56 % 3,90 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
5,00 % 0,00 % 2,34 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
536,17 mil. € 85,66 mil. € 0,00 € 0,00 € 3 563 095,49 €
Názov spoločnosti
Ampega Investment GmbH