Eurizon Fund Equity PeopleSpoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Eurizon Fund Equity People Akciové fondy LU2050470694
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
114,22 € 114,22 € 117,65 € EUR 500,00 €
Riziko Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
6   Riziko 6 4,9318 11 marec 2021 / 3,46% február 2021 / 0,00% 0,00% a doba zotavenia 0
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac
-0,69 % 3,46 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,00 % 0,00 % 2,04 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
399,50 mil. € 0,66 mil. € 229 008,02 € 660 226,98 € 660 226,98 €
Názov spoločnosti
Eurizon Capital S.A.