EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INCSpoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC Zmiešané fondy LU1090960839
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
100,72 € 100,72 € 103,24 € EUR 500,00 €
Riziko Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
4   Riziko 4 0,5809 9 júl 2022 / 4,13% jún 2022 / -3,31% -9,74% a doba zotavenia stále trvá
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace
0,48 % 3,07 % -0,09 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
2,50 % 0,00 % 1,40 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
3,49 mil. € 0,10 mil. € 0,00 € 0,00 € 109 056,40 €
Názov spoločnosti
Eurizon Capital S.A.