EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACCSpoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC Dlhopisové fondy LU1693963701
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
92,72 € 92,72 € 95,04 € EUR 500,00 €
Riziko Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
4   Riziko 4 0,4618 9 júl 2022 / 5,70% jún 2022 / -6,06% -13,06% a doba zotavenia stále trvá
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace
-0,43 % 4,03 % -1,16 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
2,50 % 0,00 % 1,00 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
717,52 mil. € 0,11 mil. € -22 861,73 € -22 861,73 € 112 010,52 €
Názov spoločnosti
Eurizon Capital S.A.