ERSTE Bond DanubiaSpoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. ERSTE Bond Danubia Dlhopisové fondy AT0000673199
Popis fondu

Fond ESPA BOND DANUBIA investuje hlavne do štátnych dlhopisov nových členských štátov EÚ, akými sú Poľsko, Maďarsko a Česká republika, ale aj do cenných papierov iných emitentov z tohto regiónu. Idea konvergencie bola rozvinutá ďalej a zahŕňa aj Turecko a niekdajšie sovietske republiky. Popri týchto konvergenčných dlhopisoch v lokálnych menách sú v držbe aj emisie v tvrdej mene (EUR, USD zaistené voči EUR). Podľa situácie na trhu sa uskutočňuje prechodné zaistenie lokálnych mien voči euru. Fond je vhodný pre investorov, ktorí chcú dosiahnuť priebežné výnosy, ako aj kurzové zisky z konvergencie.

Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
175,21 € 175,21 € 179,59 € EUR 500,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
4   Riziko 4 4,28% 1,0284 4 november 2020 / 3,10% september 2021 / -1,70% -38,61% a doba zotavenia 79 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,08 % 0,39 % 1,37 % -1,23 % -1,24 % 3,50 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
2,50 % 0,00 % 0,72 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
147,05 mil. € 13,57 mil. € 0,00 € -1 035,18 € -9 659 943,67 €
Názov spoločnosti
ERSTE-SPARINVEST