ESPA Stock Europe - EmergingSpoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. ESPA Stock Europe - Emerging Akciové fondy AT0000673181
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
50,91 € 50,91 € 52,69 € EUR 500,00 €
Riziko Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
6   Riziko 6 1,1430 4 október 2022 / 6,05% február 2022 / -11,28% -48,05% a doba zotavenia 11 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
3,62 % 13,28 % -57,53 % -23,92 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,50 % 0,00 % 1,80 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
28,31 mil. € 2,30 mil. € -16 558,32 € -10 371,19 € -357 389,23 €
Názov spoločnosti
ERSTE-SPARINVEST