Generation X - Dynamický profil


Názov Fondu Typ Fondu
Generation X - Dynamický profil Akciové fondy
Popis fondu
Fond je určený pre klientov, ktorí preferujú vyššie riziko výmenou za potenciál vysokého výnosu. Portfólio je rozložené medzi akcie významných svetových firiem a akcie spoločností pôsobiacich v stredoeurópskom regióne. V portfóliu sú ďalej zastúpené akcie spoločností podnikajúcich na rozvíjajúcich sa trhoch a v realitnom sektore. Minimálna výška investície je 25 € a minimálna doba investovania je 5 rokov. Rozloženie investícií vo fonde je: AXA CEE Akciový fond 25%, AXA Realitný fond 15%, AXA Selection Global Equity 30%, AXA Selection Emerging Equity 15% a AXA Selection Opportunities 15%.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách spoločnosti UNIQA
V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
EUR 25,00 €
Poznámka
Minimálna výška prvej investície je 25 € a minimálna doba investovania je 5 rokov. Vstupný poplatok platený postupne je 4,000% ak je cieľová suma do 2999,99€, 3,750% ak je cieľová suma do 6999,99€, 3,500% pri cieľovej sume do 9999,99 € a pri cieľovej sume nad 10 000€ je poplatok 3,250%. Ak klient spláca poplatok postupne, je poplatok až do jeho úplného splatenia strhávaný z každej došlej investície vo výške 60 %. Vstupný poplatok pri jednorazovej úhrade je 3,600% ak je cieľová suma do 2999,99€, 3,375% ak je cieľová suma do 6999,99€, 3,150% pri cieľovej sume do 9999,99 € a pri cieľovej sume nad 10 000€ je poplatok 2,925%.
Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
1,92 % 5,56 % 13,63 % 18,11 % 6,67 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
4,75 % 0,00 % 2,18 %
Názov spoločnosti
UNIQA investiční společnost a.s.