Generation X - Konzervatívny profil


Názov Fondu Typ Fondu
Generation X - Konzervatívny profil Fondy krátkodobých investícií
Popis fondu
Ťažisko profilu určeného konzervatívnym klientom predstavuje kombinácia nástrojov peňažného trhu s krátkodobými dlhopismi, dlhopismi stredoeurópskeho regiónu a ostatnými typmi dlhopisov napr. high yield dlhopisy. Rastovým doplnkom portfólia sú komoditné investície a akcie spoločností pôsobiacich po celom svete
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách spoločnosti UNIQA
V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
EUR 25,00 €
Poznámka
Minimálna výška prvej investície je 25 € a minimálna doba investovania je 5 rokov. Vstupný poplatok platený postupne je 2,500% ak je cieľová suma do 2999,99€, 2,250% ak je cieľová suma do 6999,99€, 2,000% pri cieľovej sume do 9999,99 € a pri cieľovej sume nad 10 000€ je poplatok 1,750%. Ak klient spláca poplatok postupne, je poplatok až do jeho úplného splatenia strhávaný z každej došlej investície vo výške 40 %. Vstupný poplatok pri jednorazovej úhrade je 2,250% ak je cieľová suma do 2999,99€, 2,025% ak je cieľová suma do 6999,99€, 1,800% pri cieľovej sume do 9999,99 € a pri cieľovej sume nad 10 000€ je poplatok 1,575%.
Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,28 % 0,77 % 3,27 % 3,30 % 1,03 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
2,50 % 0,00 % 2,06 %
Názov spoločnosti
UNIQA investiční společnost a.s.