Generation X - Vyvážený profil


Názov Fondu Typ Fondu
Generation X - Vyvážený profil Zmiešané fondy
Popis fondu
Fond je vhodný pre klientov, ktorí hľadajú investičné portfólio s rozloženým rizikom investovania. Fond investuje približne polovicu investícií do dlhopisov a nástrojov peňažného trhu. Druhú polovicu predstavuje akciové portfólio s vysokým podielom akcií stredoeurópskeho regiónu a ďalej akcií spoločností z celého sveta. V portfóliu sú zastúpené aj akcie firiem podnikajúcich na rozvíjajúcich sa trhoch a komoditné investície. Minimálna výška investície je 25 € a minimálna doba investovania je 5 rokov. Rozloženie investícií vo fonde je: AXA EUR Konto 20%, AXA CEE Dlhopisový fond 20%, AXA CEE Akciový fond 20%, AXA Selection Global Equity 15%, AXA Selection Emerging Equity 5% a AXA Selection Opportunities 20%.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách spoločnosti UNIQA
V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
EUR 25,00 €
Poznámka
Minimálna výška prvej investície je 25 € a minimálna doba investovania je 5 rokov. Vstupný poplatok platený postupne je 3.250% ak je cieľová suma do 2999,99€, 3.000% ak je cieľová suma do 6999,99€, 2.750% pri cieľovej sume do 9999,99 € a pri cieľovej sume nad 10 000€ je poplatok 2.500%. Ak klient spláca poplatok postupne, je poplatok až do jeho úplného splatenia strhávaný z každej došlej investície vo výške 50 %. Vstupný poplatok pri jednorazovej úhrade je 2,9250% ak je cieľová suma do 2999,99€, 2,7005% ak je cieľová suma do 6999,99€, 2.475% pri cieľovej sume do 9999,99 € a pri cieľovej sume nad 10 000€ je poplatok 2.250%.
Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
1,59 % 4,47 % 8,89 % 11,79 % 5,27 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
4,00 % 0,00 % 2,18 %
Názov spoločnosti
UNIQA investiční společnost a.s.