GIS Central and Eastern European EquitiesZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. GIS Central and Eastern European Equities Akciové fondy LU0145471693
Popis fondu
Fond dlhodobo vyhľadáva zvýšenie hodnoty vašich investícií prostredníctvom výnosov svojej referenčnej hodnoty. Fond je spravovaný aktívne a kompozícia jeho portfólia sa môže od jeho referenčnej hodnoty líšiť. Fond investuje prevažne do akcií spoločností, ktoré majú sídlo v strednej a východnej Európe alebo väčšina ich výnosov pochádza z operácií v strednej a východnej Európe (CEE). Akcie sú prevažne kótované na burzách cenných papierov v ktorejkoľvek krajine CEE. Fond môže používať finančné deriváty na ochranu svojho portfólia proti nepriaznivým trhovým alebo menovým výkyvom. Na zníženie iných rizík alebo na tvorbu väčších príjmov môže fond používať aj budúce zmluvy. Fond je otvorený (neuzavretý). Podiel akcií fondu je možné amortizovať ktorýkoľvek pracovný deň v Luxemburgu. Z tried akcií nevyplýva vyplácanie žiadnych dividend. Referenčná hodnota je 100 % MSCI EFM Selected Countries Special Weighted - Net Return Index in EUR, upravený tak, aby zahrňoval nasledujúce krajiny - Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko a Turecko, ktoré sú v ňom vážené podľa metodológie MSCI 10-40 Index Methodology.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
277,63 € 277,63 € 286,79 € EUR 1,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
5   Riziko 5 12,47% 1,1139 4 apríl 2024 / 8,44% august 2023 / -3,71% -1,67% a doba zotavenia 4 týždne
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
1,20 % -1,41 % 2,86 % 18,38 % 43,48 % 14,29 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,30 % 0,00 % 2,02 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
3,06 mil. € 0,37 mil. € 0,00 € -12 999,53 € -54 522,33 €
Názov spoločnosti
Generali Investments Luxembourg, S.A.