GIS Euro Corporate BondsZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. GIS Euro Corporate Bonds Dlhopisové fondy LU0145483946
Popis fondu
Fond dlhodobo vyhľadáva zvýšenie hodnoty vašich investícií prostredníctvom výnosov svojej referenčnej hodnoty. Fond je spravovaný aktívne a kompozícia jeho portfólia sa môže od jeho referenčnej hodnoty líšiť. Fond prevažne investuje do podnikových dlhopisov v eurách s hodnotením prevažne rovným alebo vyšším ako BBB- od Standard & Poor's alebo Fitch alebo Baa3 od Moody's. Fond môže používať finančné deriváty na ochranu svojho portfólia proti nepriaznivým výkyvom úrokových sadzieb. Na zníženie iných rizík alebo na tvorbu väčších príjmov môže fond používať aj budúce zmluvy. Fond môže držať aj swapy úverového zlyhania (CDS). Fond je otvorený (neuzavretý). Podiel akcií fondu je možné amortizovať ktorýkoľvek pracovný deň v Luxemburgu. Z tried akcií nevyplýva vyplácanie žiadnych dividend. Referenčná hodnota je Barclays Euro Aggregate Corporate Index in Euro
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
148,37 € 148,37 € 150,59 € EUR 1,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
2   Riziko 2 3,41% 0,9243 5 december 2023 / 3,49% september 2023 / -0,54% -14,35% a doba zotavenia 34 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,52 % 0,90 % 0,29 % 5,03 % 5,71 % -3,49 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
1,50 % 0,00 % 1,32 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
26,43 mil. € 0,11 mil. € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Názov spoločnosti
Generali Investments Luxembourg, S.A.