GIS Global Equity AllocationZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. GIS Global Equity Allocation Zmiešané fondy LU0260158638
Popis fondu
Fond dlhodobo vyhľadáva zvýšenie hodnoty vašich investícií prostredníctvom výnosov svojej referenčnej hodnoty. Fond je spravovaný aktívne a kompozícia jeho portfólia sa môže od jeho referenčnej hodnoty líšiť. Fond investuje najmenej 20 % svojich čistých aktív do vybraného portfólia akcií spoločností kótovaných na európskych a amerických burzách predovšetkým s veľkou trhovou kapitalizáciou. Fond môže tiež investovať až 80 % do hotovosti, nástrojov krátkodobých dlhov a dlhopisov vydaných európskymi vládami, vládnymi agentúrami a nadnárodnými orgánmi. Manažér fondu môže zmeniť vystavenie akcií v závislosti od svojho vnímania trhu. Fond môže používať finančné deriváty na ochranu svojho portfólia proti nepriaznivým úrokovým sadzbám, trhovým alebo menovým výkyvom. Na zníženie iných rizík alebo na tvorbu väčších príjmov môže fond používať aj finančné deriváty. Fond je otvorený (neuzavretý). Podiel akcií fondu je možné amortizovať ktorýkoľvek pracovný deň v Luxemburgu. Z tried akcií nevyplýva vyplácanie žiadnych dividend. Referenčná hodnota je 85 % MSCI World - Price Index in USD prepočítajú na EUR + 15 % MSCI Europe - Price Index in USD prepočítajú na EUR.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
226,83 € 226,83 € 234,31 € EUR 1,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
4   Riziko 4 9,78% 1,3134 3 november 2023 / 6,45% október 2023 / -4,55% -45,42% a doba zotavenia 50 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
2,22 % 2,55 % 9,96 % 16,03 % 22,34 % 8,65 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,30 % 0,00 % 1,92 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
9,41 mil. € 0,28 mil. € 0,00 € 0,00 € -37 192,11 €
Názov spoločnosti
Generali Investments Luxembourg, S.A.