Horizon CSOB Smart Start 1Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti Horizon CSOB Smart Start 1 Štruktúrované fondy BE6272226125
Popis fondu
Horizon CSOB Smart Start 1 si kladie za cieľ vyplatiť v deň splatnosti minimálne 90 % hodnoty počiatočného upísania investovaním do rôznych aktív, ako sú dlhopisy a hotovosť, a ponúknuť prípadnú návratnosť uzatváraním dohôd o zámene série platieb uskutočňovaných v priebehu dohodnutého obdobia (swapy). Hodnota počiatočného upísania je 10 eur. Návratnosť fondu závisí od vývoja koša akcií. V deň splatnosti (29. 1. 2021): Ak konečná hodnota koša neklesne pod jeho minimálnu počiatočnú hodnotu, okrem hodnoty počiatočného upísania sa ako výnos vyplatí 70%nárastu hodnoty koša. Ak konečná hodnota koša klesne pod jeho minimálnu počiatočnú hodnotu, účtuje sa tento pokles ako strata maximálne do výšky 10 % (priemerný ročný výnos je -1.72% pred uhradením poplatkov a daní). V dôsledku toho dostanete minimálne 90 % hodnoty počiatočného upísania naspäť. Kôš pozostáva z akcií vybraných kvalitných spoločností z celého sveta, ktoré sa vyznačujú vysokou trhovou kapitalizáciou. Výnosnosť koša sa vypočítava na základe priemernej hodnoty za konkrétne obdobie. Fond investuje na jednej strane do dlhopisov účelovo vytvorených spoločností (SPV), iných dlhopisov a dlhových nástrojov, depozít alebo hotovosti s cieľom vyplatiť v deň splatnosti aspoň 90 % hodnoty počiatočného upísania na podiel.Dlhopisy SPV sú kótované dlhopisy emitované účelovo vytvorenými spoločnosťami, ktoré spravuje spoločnosť KBC Asset Management alebo niektorá z jej dcérskych spoločností. V prospekte je určené minimálne úverové hodnotenie, ktoré musia spĺňať dlhopisy a iné dlhové nástroje. Na druhej strane, s cieľom dosiahnuť návratnosť, do dohôd o zámene série platieb uskutočňovaných v priebehu dohodnutého obdobia (swapy) s jednou alebo viacerými primárnymi protistranami
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Československej obchodnej banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
9,82 € 9,72 € 10,11 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
1   Riziko 1 17,34% 0,9865 1 jún 2023 / 6,69% marec 2024 / -19,74% -6,40% a doba zotavenia 95 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,00 % 0,31 % 4,25 % 1,03 % -12,01 % -1,23 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,00 % 1,00 % 0,87 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
0,00 mil. € 0,00 mil. € -2 510 974,00 € -2 510 974,00 € -2 591 907,00 €
Názov spoločnosti
KBC Asset Management