Horizon CSOB Svet S Bonusom Energie 1Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti Horizon CSOB Svet S Bonusom Energie 1 Štruktúrované fondy BE6282706165
Popis fondu
Fond investuje na jednej strane do dlhopisov účelovo vytvorených spoločností, iných dlhopisov a dlhových nástrojov, depozít alebo hotovosti s cieľom vyplatiť v deň splatnosti 90% hodnoty počiatočného upísania na podiel. Dlhopisy SPV sú kótované dlhopisy emitované účelovo vytvorenými spoločnosťami, ktoré spravuje spoločnosť KBC Asset Management alebo niektorá z jej dcérskych spoločností. V prospekte je určené minimálne úverové hodnotenie, ktoré musia spĺňať dlhopisy a iné dlhové nástroje, na druhej strane, s cieľom dosiahnuť návratnosť, do dohôd o zámene série platieb uskutočňovaných v priebehu dohodnutého obdobia s jednou alebo viacerými primárnymi protistranami. S investíciou do tohto fondu sa navyše spája stredné inflačné riziko: neposkytuje sa žiadna ochrana proti stúpajúcej inflácii.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Československej obchodnej banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
10,55 € 10,44 € 10,87 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
1   Riziko 1 1,42% 0,9476 1 jún 2023 / 0,76% marec 2024 / -0,37% -3,60% a doba zotavenia 102 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,09 % -0,19 % -0,28 % -0,38 % 0,76 % -1,05 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,00 % 1,00 % 0,94 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
0,00 mil. € 0,00 mil. € -3 762 921,00 € -3 768 629,00 € -3 924 216,00 €
Názov spoločnosti
KBC Asset Management