Horizon CSOB Svet s Bonusom Rodina 1Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti Horizon CSOB Svet s Bonusom Rodina 1 Štruktúrované fondy BE6270462912
Popis fondu
Horizon CSOB Svet s Bonusom Rodina 1 si kladie za cieľ vyplatiť v deň splatnosti 90% hodnoty počiatočného upísania investovaním do rôznych aktív, ako sú dlhopisy a hotovosť, a ponúknuť prípadnú návratnosť uzatváraním dohôd o zámene série platieb uskutočňovaných v priebehu dohodnutého obdobia (swapy). Cena počiatočného upísania je 10 euro. Návratnosť fondu závisí od vývoja dvoch košov akcií. Okrem 70% hodnoty počiatočného upísania sa ako výnos vyplatí 90% nárastu hodnoty prvého koša; Maximálny výnos je 80%. Pokles hodnoty prvého koša sa neúčtuje. V dôsledku toho dostanete 90% hodnoty počiatočného upísania naspäť. Ďalších 10% hodnoty počiatočného upísania sa vyplatí v prípade, ak bude zaznamenaná predbežná pozorovaná hodnota druhého koša vyššia alebo rovná jej počiatočnej hodnote. Fond investuje na jednej strane do dlhopisov účelovo vytvorených spoločností (SPV), iných dlhopisov a dlhových nástrojov, depozít alebo hotovosti s cieľom vyplatiť v deň splatnosti 90% hodnoty počiatočného upísania na podiel. Dlhopisy SPV sú kótované dlhopisy emitované účelovo vytvorenými spoločnosťami, ktoré spravuje spoločnosť KBC Asset Management alebo niektorá z jej dcérskych spoločností. V prospekte je určené minimálne úverové hodnotenie, ktoré musia spĺňať dlhopisy a iné dlhové nástroje.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Československej obchodnej banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
10,00 € 9,90 € 10,30 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
2   Riziko 2 1,69% 0,4631 2 november 2023 / 0,40% marec 2024 / -1,88% -8,70% a doba zotavenia 21 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,30 % 0,60 % 0,40 % 0,30 % -1,48 % -1,83 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,00 % 1,00 % 0,97 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
0,00 mil. € 0,00 mil. € -2 646 950,00 € -2 662 189,00 € -2 825 062,00 €
Názov spoločnosti
KBC Asset Management