IAD - Privátny investičný fond, o.p.f.Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
IAD Investments, správ.spol., a.s. IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. Fondy alternatívnych investícií SK3000001501
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
1,02 € 1,02 € 1,02 € EUR 50,00 €
Riziko Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
4   Riziko 4 0,0000 9 december 2022 / 0,83% január 2023 / 0,00% 0,00% a doba zotavenia 0
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac
0,00 % 0,21 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,00 % 0,00 % 1,70 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
7,90 mil. € 7,88 mil. € 0,00 € 92 292,90 € 170 069,90 €
Názov spoločnosti
IAD Investments, správ. spol., a.s.