NN (L) US Factor Credit Class P - CAP (USD)Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
NN Investment Partners C.R., a.s. NN (L) US Factor Credit Class P - CAP (USD) Dlhopisové fondy LU0546914754
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
1 204,59 USD 1 204,59 USD 1 240,73 USD USD 0,00 €
Poznámka
Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
Riziko Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
4   Riziko 4 0,5391 11 január 2024 / 1,50% február 2024 / -3,09% 0,00% a doba zotavenia 0
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac
-1,08 % -3,06 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,00 % 0,00 % 0,80 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
14,44 mil. USD 0,00 mil. € 0,00 € 49,78 € 98,44 €
Názov spoločnosti
NN Investment Partners