J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f.Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
365.invest, správ. spol., a. s J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. Zmiešané fondy QSP0622R01SK
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,97 € 0,97 € 1,00 € EUR 20,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
3   Riziko 3 5,10% 1,0765 3 december 2023 / 0,86% január 2024 / 0,00% -10,91% a doba zotavenia 46 týždňov
Výnos za posledný týždeň
0,08 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,00 % 0,00 % 1,25 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
13,82 mil. € 13,82 mil. € -143 434,57 € -231 373,95 € -3 552 451,43 €
Názov spoločnosti
365.invest, správ. spol., a. s